Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Προλαβαίνοντας τον θάνατο νέων ανθρώπων

Εκτός από τη στεφανιαία νόσο, οι καρδιοπάθειες προκαλούνται και από κάποιες αιτίες που είναι κληρονομικές. «Αυτές είναι διάφορες μυοκαρδιοπάθειες όπως η διατατική και η υπερτροφική (με την πρώτη να έχει κατά 10% και τη δεύτερη κατά 50% οικογενή χαρακτήρα) και διάφορες αρρυθμίες, που έχουν άλλοτε άλλη οικογενή επίπτωση. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις, εάν υπάρχει ιστορικό οικογενειακής επίπτωσης της νόσου, πρέπει να γίνεται έλεγχος και σε όλα τα νέα άτομα της οικογένειας.
Όσο για τη μυοκαρδιοπάθεια, πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικός κλινικός, ηλεκτροκαρδιογραφικός και υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος σε όλα τα παιδιά με μυοκαρδιοπάθεια και επίσης να σχεδιάζεται το γενετικό δέντρο ατόμων με διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οικογενής επίπτωση, πρέπει να γίνεται γενετική μελέτη στα παιδιά των πασχόντων, βάσει των έως σήμερα υπαρχόντων στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες αρρυθμιογόνες καταστάσεις, όπως το σύνδρομο του μακρού QΤ, το σύνδρομο Βrugada και η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας.
Τα έγκαιρα αυτά μέτρα μπορεί να προλάβουν τον θάνατο νέων ανθρώπων. Τίποτα δεν είναι πιο λυπηρό από τον θάνατο ενός νεαρού ατόμου, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν ληφθεί κάποια απλά μέτρα, όπως η κλινική εξέταση και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιογράφημα. Όσο, πάντως, η γενετική μελέτη γίνεται απλούστερη και αποτελεσματικότερη, τόσο θα εξαπλώνεται συνεχώς.

Αρχείο Αναρτήσεων