Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

«Καλή» χοληστερίνη. Πώς θα την αυξήσουμε;

Για πολλά χρόνια είναι γνωστό ότι άτομα με χαμηλά επίπεδα «καλής» χοληστερίνης (HDL) έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ένα πλήθος παραγόντων έχουν ενοχοποιηθεί για τα χαμηλά επίπεδα «καλής» χοληστερίνης, όπως η γενετική προδιάθεση, το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα υψηλά τριγλυκερίδια, η έλλειψη φυσικής άσκησης και διάφορα φάρμακα.
Μέχρι πρόσφατα οι προσπάθειες του ιατρικού κόσμου έτειναν κυρίως στη μείωση της λεγόμενης «κακής» χοληστερίνης (LDL). Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως με τη χρήση φαρμάκων που ονομάζονται στατίνες και μειώνουν σημαντικά την «κακή» χοληστερίνη, ενώ παράλληλα μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 25-30%.

Οι στατίνες
Παρά τη χρήση στατινών η καρδιαγγειακή νοσηρότητα και η θνησιμότητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η καρδιαγγειακή νόσος επιμένει να είναι η υπ' αριθμόν 1 αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στον εξελιγμένο κόσμο. Η αύξηση της «καλής» χοληστερίνης αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα στόχο φιλόδοξο που, εάν επιτευχθεί, μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα έχουν αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες και δεν χρησιμοποιούνται ευρέως (π.χ. η νιασίνη).
Πρόσφατα καλλιεργήθηκαν πολλές προσδοκίες με φάρμακα που αναστέλλουν το ένζυμο CETP. Ένα τέτοιο φάρμακο, η torcetrapil, αυξάνει την HDL σημαντικά (κατά 60% περίπου), αλλά ατυχώς στις κλινικές μελέτες που ακολούθησαν το φάρμακο αυτό όχι μόνον δεν βοήθησε τους ασθενείς αλλά και αύξησε την καρδιαγγειακή θνησιμότητα. Γιατί; ίσως το γεγονός ότι το φάρμακο αυτό αύξησε παράλληλα και την αρτηριακή πίεση μπορεί να ερμηνεύσει κατά ένα ποσοστό τα αρνητικά ευρήματα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ήταν ένα μάθημα ότι ένα φάρμακο μπορεί να δρα ευεργετικά σε έναν βιολογικό στόχο, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βελτιώνει και την αυξημένη νοσηρότητα ή θνησιμότητα. Τώρα πρέπει πλέον να περιμένουμε περίπου 5 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν οι κλινικές δοκιμές άλλων φαρμάκων της ίδιας κατηγορίας. Μέχρι τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την «καλή» χοληστερίνη με κλασικούς και μη φαρμακευτικούς τρόπους, όπως η άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και η μέτρια κατανάλωση (δύο ποτήρια) κόκκινου κρασιού.

Αρχείο Αναρτήσεων