Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Αγγειοπλαστική (μπαλλονάκι)

Τι είναι αγγειοπλαστική;

Εφαρμόζεται στην θεραπεία της στεφανιαίας νόσουκαι η αρχή της στηρίζεται στη διάταση της στενωμένης αρτηρίας με ειδικό μπαλόνικαι τοποθέτηση εν συνεχεία ειδικού μεταλλικού σκελετού σαν νάρθηκας (stent) για να κρατάει τη στεφανιαία αρτηρία ανοικτή

Η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών αποκαλούμενη και μερικές φορές μπαλονάκι ή PTCA ή PCI, είναι μια θεραπευτική πράξη που εκτελείται από καρδιολόγους προκειμένου να ανοιχτεί η αποφραγμένη στεφανιαία αρτηρία και να αποκατασταθεί η ροή αίματος στο μυοκάρδιο. Η αγγειοπλαστική χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διεργασία στη χειρουργική επέμβαση παράκαμψης των στεφανιαίων αρτηριών (by-pass). Είναι λιγότερο αιματηρή τoυ bypass, λιγότερο ακριβή, πιο σύντομη ενώ ο ασθενής επιστρέφει συνήθως στο σπίτι του την επόμενη ημέρα. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι σε 20%-30% των ασθενών τους επόμενους 6 μήνες μπορεί η αρτηρία να ξανακλείσει, μια κατάσταση αποκαλούμενη επαναστένωση. Τα νέα stents που κυκλοφορούν με απελευθέρωση διαφόρων ουσιών μειώνουν δραματικά το ποσοστό τη επαναστένωσης. Η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών εκτελείται σε μη επείγουσα βάση για τη θεραπεία των χρονίων στεφανιαίων στενώσεων και σε επείγουσα βάση για τη θεραπεία του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Ο ασθενής στο εργαστήριο καθετηριασμών

Ποια η τεχνική της αγγειοπλαστικής;

Απλή αγγειοπλαστική


Αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent

Αφού έχει προηγηθεί στεφανιογραφία και εκτίμηση των στεφανιαίων στενώσεων, το άκρο ειδικού καθετήρα αγγειοπλαστικής τοποθετείται στην αρχή της στενωμένης αρτηρίας. Ο καθετήρας οδηγείται από την μηριαία αρτηρία με τον ίδιο τρόπο που οδηγούνται οι καθετήρες της στεφανιογραφίας. Οδηγό σύρμα τοποθετείται μέσα στην στένωση. Πάνω από το σύρμα διέρχεται καθετήρας που στην άκρη του φέρει επίμηκες μπαλόνι το οποίο τοποθετείται μέσα στην στένωση. Εν συνεχεία το μπαλόνι διατείνεται με εμφύσηση αέρα. Εάν η διάνοιξη της αρτηρίας δεν είναι ικανοποιητική συρμάτινος νάρθηκας (τα γνωστά stent) τοποθετείται στην στένωση

Stent πριν και μετά την διατασή του

Τοποθέτηση Stent στην στενωμένη στεφανιαία αρτηρία (πριν, κατά και μετά την διατασή του)

Occluded LAD Coronary Artery LAD after PTCA/stent
Στεφανιαία αρτηρία πριν την αγγειοπλαστική. Το βέλος δείχνει το σημείο στένωσης της αρτηρίας Η ίδια στεφανιαία αρτηρία μετά την αγγειοπλαστική. Το βέλος δείχνει το σημείο διάνοιξης της στενωμένης αρτηρίας

Στεφανιαία αρτηρία πριν και μετά την αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent. Το βέλος δείχνει το σημείο στένωσης της αρτηρίας

Ποιοι ασθενείς θα κάμουν αγγειοπλαστική;

Οι άρρωστοι με στηθάγχη ή πιστοποιημένη ισχαιμία στην δοκιμασία κόπωσης ή το σπινθηρογράφημα. Τέτοιοι άρρωστοι είναι όσοι έχουν οξύ έμφραγμα με μετεμφραγματική στηθάγχη, παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου και θετική δοκιμασία κόπωσης, σοβαρή σταθερή στηθάγχη, ασταθή στηθάγχη που δεν απαντά στην φαρμακευτική αγωγή, στενώσεις σε αορτοστεφανιαία μοσχεύματα.

Σήμερα με την διεύρυνση των ενδείξεων της αγγειοπλαστικής λίγοι είναι οι άρρωστοι που οδηγούνται στο χειρουργείο για αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

Ποιες οι επιπλοκές;

  • Οξεία επαναστένωση της αρτηρίαςλόγω δημιουργίας θρόμβου τις πρώτες μέρες
  • Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
  • Ρήξη της στεφανιαίας αρτηρίας
  • Θρομβοεμβολικά επεισόδια
  • Σπάνια θάνατος.

Τι είναι επαναστένωση;

Σε ένα σοβαρό ποσοστό 20-30% των ασθενών παρουσιάζεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο επαναστένωση της αρτηρίας λόγω υπερβολικής αντίδρασης επούλωσης. Χρειάζεται νέα αγγειοπλαστική. Σήμερα με την τοποθέτηση των αγγειακών ναρθήκων ή stents το πρόβλημα έχει μειωθεί κατά πολύ.

Σχόλιο

Καμιά επεμβατική μέθοδος (όπως η αγγειοπλαστική και το by pass) δεν θεραπεύει τη στεφανιαία νόσο, αλλά απλά τροποποιεί τη φυσική της πορεία. Η ουσιαστικότερη παρέμβαση είτε στη γένεση της στεφανιαίας νόσου, είτε στην αντιμετώπισή της επιτυγχάνεται με την τροποποίηση εκείνων των παραγόντων κινδύνου, που προδιαθέτουν στην εμφάνιση της αρτηριοσκλήρυνσης αλλά και στην υποστροφή της, όταν ήδη έχει εκδηλωθεί

Αρχείο Αναρτήσεων