Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις επηρεάζουν την ικανότητα στην οδήγηση;

Οι περισσότεροι άνθρωποι που εμφάνισαν κάποιο καρδιακό επεισόδιο σταδιακά επιστρέφουν στην οδήγηση. Οι διεθνείς οδηγίες για τους καρδιοπαθείς όσον αφορά την οδήγηση είναι λιγότερο αυστηρές από ό,τι στο παρελθόν.
Γενικές οδηγίες που προτείνονται από διεθνείς οργανισμούς για συγκεκριμένες καρδιακές παθήσεις είναι οι εξής:
Εμφραγμα και χειρουργημένη στεφανιαία νόσος. Μην οδηγείτε τουλάχιστον για ένα μήνα.
Αγγειοπλαστική με μπαλόνι - εμφύτευση stent. Μην οδηγείτε τουλάχιστον για μία εβδομάδα.
Σταθερή ή ασταθής στηθάγχη. Αν νιώσετε στηθάγχη όταν οδηγείτε ή κατά την ηρεμία δεν πρέπει να οδηγήσετε μέχρι τα συμπτώματα να μπορούν να ελεγχθούν.
Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός. Πρέπει να σταματήσετε την οδήγηση αν νιώσετε μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς που σας αποσπούν την προσοχή ή σας προκαλούν ζαλάδα ή τάση για λιποθυμία. Θα μπορείτε να οδηγήσετε ξανά αφού περάσει ένας μήνας, μετά την εύρεση της αιτίας αυτών των συμπτωμάτων και αφού έχουν αντιμετωπιστεί.
Βηματοδότες. Δεν πρέπει να οδηγήσετε για μία εβδομάδα, αν έχετε ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης μετά την εμφύτευση του βηματοδότη. Δεν πρέπει να οδηγήσετε για 6 εβδομάδες από την ημέρα που σας εμφυτεύθηκε ο βηματοδότης, αν έχετε δίπλωμα οδήγησης επαγγελματικών ή βαρέων οχημάτων.
Εμφυτεύσιμος απινιδωτής. Μπορείτε να αρχίσετε να οδηγείτε μετά 6 μήνες αν η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί σε αυτό το διάστημα και δεν έχετε λιποθυμικές τάσεις. Θα πρέπει να σταματάτε την οδήγηση για ένα μήνα κάθε φορά που «χτυπάει» ο απινιδωτής ή γίνεται κάποια αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή σας.
Προφυλακτικός εμφυτεύσιμος απινιδωτής. Ισως σας έχει εμφυτευθεί τέτοιος τύπος απινιδωτή αν ανήκετε στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρών αρρυθμιών, χωρίς όμως να έχετε ακόμη συμπτώματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση μετά ένα μήνα.
Λιποθυμία. Αν έχετε λιποθυμικές τάσεις εξαιτίας της καρδιακής σας νόσου, σταματήστε την οδήγηση μέχρι να εντοπιστεί και να ελεγχθεί το αίτιο που τις προκάλεσε.
Καρδιακή ανεπάρκεια. Αν τα συμπτώματά σας είναι υπό έλεγχο, μπορείτε να οδηγείτε.
Μεταμόσχευση καρδιάς ή καρδιάς και πνευμόνων. Εάν έχετε καλή ανάρρωση από το χειρουργείο και τα συμπτώματά σας είναι ελεγχόμενα, μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε.
Βαλβιδοπάθεια. Αν τα συμπτώματά σας είναι ελεγχόμενα, μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε.
Αντικατάσταση βαλβίδας. Εάν έχετε υποβληθεί σε χειρουργείο για τη βαλβίδα μπορείτε να αρχίσετε να οδηγείτε πάλι, αφού έχετε αναρρώσει και αισθάνεστε ικανοί. Αυτό μπορεί να πάρει το λιγότερο ένα μήνα.
Συμπερασματικά
Η πλειονότητα των ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα μπορεί να οδηγεί· αυτό ισχύει για όσους η νόσος τους είναι υπό έλεγχο και για όσους ευρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ, καθηγητή Καρδιολογίας, διευθυντή Α' Καρδιολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ιπποκράτειο» ΓΝΑ, professor of Medicine, Emory University School of Medicine, Atlanta (Georgia) ΗΠΑ, Email: cstefan@cc.uoa.gr ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/07/2007

Αρχείο Αναρτήσεων