Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Είναι κληρονομικός ο διαβήτης;

Στα  περισσότερα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη  κληρονομείται μόνο μια προδιάθεση για την πάθηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα που έχουν κληρονομήσει την προδιάθεση θα εμφανίσουν οπωσδήποτε διαβήτη. Η πιθανότητα να εμφανίσουν διαβήτη τα παιδιά είναι πολύ μικρή (κάτω του 5%). Αντίθετα στα παιδιά των ατόμων με ΣΔ τύπου 2 υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για διαβήτη στην ενήλικη ζωή τους.

Αρχείο Αναρτήσεων