Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Ρυθμίστε τη χοληστερόλη σας

Η χοληστερόλη είναι ένα λιπίδιο, μια οργανική ένωση με βασικό ρόλο στη λειτουργία των κυττάρων. Η ύπαρξή της στον οργανισμό μας προέρχεται από δύο πηγές: την τροφή και το ίδιο μας το ήπαρ (το συκώτι), το οποίο έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί άλλες ουσίες για να παρασκευάσει τη δική του χοληστερόλη. Το ίδιο όργανο απομακρύνει την ουσία αυτή με την κυκλοφορία του αίματος.

Η αυξημένη LDL χοληστερόλη (κακή) είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή πάθηση, διότι συμβάλλει στην αρτηριοσκλήρυνση και δημιουργεί πλάκα στις αρτηρίες. Συχνά γίνεται αιτία για εγκεφαλικά αλλά και εμφράγματα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι:

Παγκοσμίως, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης αποτελούν αιτία θανάτου για 4,4 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως.

Ενας στους επτά ανθρώπους που έχει υψηλή συγκέντρωση χοληστερόλης στο αίμα του ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Ποιες είναι οι αιτίες υψηλών επιπέδων χοληστερόλης;

Η κληρονομικότητα, η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης, το κάπνισμα, ο διαβήτης 1 και 2 και η κακή διατροφή είναι κάποιες από τις αιτίες που αυξάνουν τα επίπεδα χοληστερόλης. Με τις σημερινές συνθήκες ζωής είναι χρέος μας να κάνουμε τακτικές εξετάσεις, ακόμα και εάν είμαστε νέοι, λιτοδίαιτοι ή γυμναζόμαστε.

Τι είναι η ουσία policosanol:

Πρόκειται για ένα φυσικό μείγμα από οκτώ (8) αλειφατικές πρωτογενείς αλκοόλες, οι οποίες απομονώθηκαν και καθαρίστηκαν από το κερί μιας ποικιλίας ζαχαροκάλαμου (Saccharum officinarum L.).

Ποια είναι η χρήση του:

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, Κουβανοί ερευνητές είχαν ανακαλύψει ότι η χορήγηση 5-20 mg πολυκοσανόλης (policosanol) ημερησίως, έχει τα εξής κλινικά αποτελέσματα:

  • Μείωση της συνολικής χοληστερόλης.
  • Μείωση της LDL χοληστερόλης (κακή χοληστερόλη).
  • Αύξηση της HDL χοληστερόλης (καλή χοληστερόλη).
  • Μείωση των τριγλυκεριδίων.

Αυτά τα κλινικά αποτελέσματα έχουν συλλεχθεί από τουλάχιστον 20 διπλές -τυφλές- κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έως και το 2004 σε:

Υγιείς εθελοντές

  • Ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία
  • Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
  • Ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία τύπου 2
  • Ασθενείς με υπέρταση και υπερχοληστερολαιμία
  • Ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία και ηπατική δυσλειτουργία
  • Ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ουσία policosanol μειώνει τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης (LDL) κατά 21-29%, τη συνολική χοληστερόλη κατά περίπου τον ίδιο βαθμό, ενώ αυξάνει την καλή χοληστερόλη (HDL) κατά 8-15%. Τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μέσα στις πρώτες 6-12 εβδομάδες.

Αλλοι μηχανισμοί δράσης της ουσίας policosanol που έχουν προταθεί είναι η μείωση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων και η βοήθεια στο κυκλοφορικό. Υπάρχουν τέτοιες επιστημονικές μελέτες για την ουσία policosanol, οι οποίες ανάγουν την ουσία αυτή ως μια από τις πιο κλινικά μελετημένες φυσικές ουσίες που ρυθμίζουν τα επίπεδα της χοληστερόλης, αλλά και ως μια ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία.

Ασφάλεια από τη χρήση της ουσίας
Κατά την παρακολούθηση 27.879 συμμετεχόντων για χρονική περίοδο 2-4 χρόνων, η ουσία παρουσίασε μη στατιστικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες (σε ποσοστό 0,31% επί των συμμετεχόντων).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαβητικούς και ηλικιωμένους χωρίς φόβο για παρενέργειες, διότι υπάρχουν υποστηρικτικές κλινικές μελέτες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Αμερικανική Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει κατηγοριοποιήσει την ουσία policosanol ως συστατικό τροφίμων «γενικά αναγνωρισμένο ως ασφαλές» (GRAS: Generally Recognized as Safe). Ομως, άτομα με ένα ιστορικό αλλεργιών σε ζαχαροκάλαμο ή παράγωγα αυτών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω ουσία με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πιθανών αλλεργικών αντιδράσεων.

Η ουσία του, αν και 100% φυσική, δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί σε εγκύους και άτομα σε γαλουχία, αφού δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτές τις κατηγορίες ατόμων.

Έθνος

Αρχείο Αναρτήσεων