Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Τί ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση;

Ένα πολύπλοκο σύστημα ελέγχει τη ροή του αίματος και ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση. Αν ο οργανισμός δεν διέθετε τέτοιο σύστημα, το αίμα π.χ. θα λίμναζε στα πόδια μας όταν θα σηκωνόμασταν όρθιοι, η πίεσή μας θα έπεφτε και θα αισθανόμασταν πολύ αδύναμοι.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση είναι πολλοί και σε αρκετούς ο τρόπος δράσης είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Μερικοί από αυτούς είναι:

Η δύναμη με την οποία ο καρδιακός μυς προωθεί το αίμα.
Η συνολική ποσότητα το αίματος που κυκλοφορεί στο σώμα.
Η γενική κατάσταση των αρτηριών και κυρίως η αντίστασή τους στην κυκλοφορία του αίματος.

Αρχείο Αναρτήσεων