Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Επιδημιολογία καρδιαγγειακών νοσημάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως αρτηριακή υπέρταση, ισχαιμική καρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια ή αγγειακό εγκεφαλικό, είναι υπεύθυνα για το 36,3% των θανάτων στο σύνολο των ασθενών που αποβιώνουν από οποιαδήποτε αιτία ή, με άλλα λόγια, για έναν σε κάθε 2,8 θανάτους.

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι το 32% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα είναι σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 75 ετών. Αν εξαλείφονταν όλα τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η επιβίωση θα αυξανόταν κατά 7 έτη, ενώ αν εξαλείφονταν όλα τα είδη καρκίνου, η επιβίωση θα αυξανόταν μόνο κατά 3 έτη.
Οσον αφορά τις επιμέρους μορφές καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως η στεφανιαία νόσος, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 565.000 Αμερικανοί παρουσιάζουν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου για πρώτη φορά. Η στεφανιαία νόσος είναι υπεύθυνη για κάθε έναν στους πέντε θανάτους. Περίπου κάθε 26'' ένας Αμερικανός θα πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου και περίπου κάθε ένα λεπτό ένας θα πεθάνει από αυτό. Επιπλέον, το 38% των ατόμων που θα πάθουν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ένα συγκεκριμένο έτος θα αποβιώσουν από αυτό. Ο κίνδυνος αιφνιδίου θανάτου είναι κατά τέσσερις με έξι φορές περισσότερος σε άτομα που έπαθαν έμφραγμα του μυοκαρδίου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 50% των ανδρών και το 64% των γυναικών που πεθαίνουν αιφνιδίως από στεφανιαία νόσο δεν έχουν προηγουμένως κανένα σύμπτωμα της νόσου. Το 70-89% των αιφνίδιων θανάτων παρατηρείται στους άνδρες, ενώ η ετήσια επίπτωση είναι τρεις με τέσσερις φορές υψηλότερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Εντούτοις, αυτή η διαφορά μειώνεται με την πρόοδο της ηλικίας.
Κάθε χρόνο 700.000 Αμερικανοί προσβάλλονται από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κατά μέσον όρο κάθε 45'' ένα άτομο παρουσιάζει αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στις ΗΠΑ. Σε κάθε 16 θανάτους ένας οφείλεται σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ περίπου το 50% των θανάτων που οφείλονται σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνουν εκτός νοσοκομείου.
Ενας στους τρεις Αμερικανούς έχει αρτηριακή υπέρταση, η οποία ευθύνεται για 17,9% των θανάτων ετησίως. Το 69% των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το 77% εκείνων με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και το 74% των ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια είχαν στο παρελθόν πίεση υψηλότερη από 140/90 mmHg. Τα άτομα με συστολική πίεση μεγαλύτερη από 160mmHg και/ή διαστολική πίεση υψηλότερη από 95mmHg έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με εκείνα που έχουν φυσιολογική αρτηριακή πίεση.
Μετά την ηλικία των 65 ετών, η επίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας είναι 10 ασθενείς στα 1.000 άτομα. Το 75% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν στο ιστορικό τους αρτηριακή υπέρταση. Μετά τα 40 έτη, ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας είναι 20%, ανεξαρτήτως φύλου, ενώ ο κίνδυνος αυτός είναι διπλάσιος στα άτομα που έχουν αρτηριακή πίεση υψηλότερη από 160/90mmHg. Το 80% των ανδρών και το 70% των γυναικών ηλικίας μικρότερης των 65 ετών που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, θα αποβιώσουν μέσα στην επόμενη οκταετία. Μετά τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, η επιβίωση είναι χειρότερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η συνολική θνησιμότητα είναι περίπου 20% το έτος. Στα άτομα στα οποία διαγιγνώσκεται καρδιακή ανεπάρκεια, ο αιφνίδιος θάνατος είναι έξι έως εννέα φορές πιο συχνός σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, επίσημα δεδομένα δεν υπάρχουν και δεν είναι επιστημονικά σωστό να θεωρηθεί ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αντανακλούν με ακρίβεια και την ελληνική πραγματικότητα. Παρά ταύτα, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί δίνουν μια ενδεικτική εικόνα της επιδημιολογίας των καρδιαγγειακών νοσημάτων στις δυτικές κοινωνίες.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Αρχείο Αναρτήσεων