Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Ενδοκαρδίτιδα

Ο όρος ενδοκαρδίτιδα αναφέρεται στην προσβολή από μικρόβιο είτε των καρδιακών βαλβίδων είτε της έσω επιφάνειας της καρδιάς (του ενδοκαρδίου). Η ενδοκαρδίτιδα είναι μια σοβαρή και ενίοτε θανατηφόρα νόσος, η οποία μπορεί να προσβάλει άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Μικρόβια βρίσκονται φυσιολογικά σε διάφορα σημεία του σώματός μας, όπως το στόμα, το ανώτερο αναπνευστικό, το γαστρεντερικό και το ουροποιητικό σύστημα και το δέρμα. Τα μικρόβια μπορεί να μπουν και στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτό ονομάζεται μικροβιαιμία. Τα μικρόβια μπορεί να εγκατασταθούν σε πάσχουσες καρδιακές βαλβίδες (στενωμένες ή με ανεπάρκεια) ή άλλους πάσχοντες καρδιακούς ιστούς και να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες. Παροδική μικροβιαιμία είναι δυνατόν να παρατηρηθεί έπειτα από ορισμένες οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παρά ταύτα, δεν προκαλούν όλα τα μικρόβια ενδοκαρδίτιδα, παρά μόνο κάποια από αυτά.

Τα άτομα με φυσιολογικές βαλβίδες πολύ σπάνια θα προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα. Εκείνοι με προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο έχουν αυξημένο κίνδυνο να πάθουν ενδοκαρδίτιδα κατά τη διάρκεια της μικροβιαιμίας. Οι καταστάσεις που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για ενδοκαρδίτιδα περιλαμβάνουν:

  • Τις τεχνητές καρδιακές βαλβίδες.
  • Το ιστορικό προηγούμενης ενδοκαρδίτιδας.
  • Τις καρδιακές βαλβίδες που έχουν στο παρελθόν προσβληθεί από ρευματικό πυρετό.
  • Τις συγγενείς καρδιοπάθειες.

Την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Τα άτομα με επικοινωνία μεταξύ των κοιλοτήτων της καρδιάς ή των αγγείων, τα οποία έχουν υποβληθεί σε επέμβαση για να κλείσει η επικοινωνία, δεν διατρέχουν πλέον αυξημένο κίνδυνο για ενδοκαρδίτιδα.

Η ενδοκαρδίτιδα δεν είναι πάντα δυνατόν να προληφθεί, γιατί δεν ξέρουμε πάντα πότε θα συμβεί η μικροβιαιμία. Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις που προκαλούν μικροβιαιμία και που πριν από τις οποίες πρέπει να χορηγείται προληπτικά αντιβίωση (καθαρισμός δοντιών, βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο, ορισμένες επεμβάσεις στις αναπνευστικές οδούς, το γαστρεντερικό σύστημα και στο ουροποιητικό). Γι' αυτό το λόγο, τα άτομα που γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πρέπει πάντα να ενημερώνουν το γιατρό τους πριν υποβληθούν σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Σημαντικό είναι τέλος να τονιστεί ότι το καθημερινό και σχολαστικό βούρτσισμα των δοντιών και η συστηματική χρήση οδοντικού νήματος μειώνουν την πιθανότητα μικροβιαιμίας και τον ενδεχόμενο κίνδυνο προσβολής από ενδοκαρδίτιδα.

Αρχείο Αναρτήσεων