Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Stent (στεντ) τρίτης γενιάς

Τη δημιουργία θρόμβων και κατά συνέπεια νέων εμφραγμάτων εμποδίζουν νέου τύπου, τρίτης γενιάς, στεντ που περιέχουν έναν τύπο αντισώματος το οποίο προσελκύει και εγκλωβίζει τα πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα που κυκλοφορούν στο αίμα. Τα κύτταρα αυτά δημιουργούν ένα προστατευτικό «τείχος» στο εσωτερικό της αρτηρίας όπου τοποθετείται το stent και επιταχύνουν την επούλωση της εσωτερικής επιφάνειας του αγγείου.

Στον πληθυσμό των προηγούμενων μελετών με stent δεν είχε συμπεριληφθεί ικανός αριθμός γυναικών για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πρόσφατα ξεκίνησε μια νέα μεγάλη μελέτη που θα συμπεριλάβει 2.000 γυναίκες ασθενείς με στεφανιαία νόσο από Ευρώπη, Ασία, Καναδά και Λατινική Αμερική, οι οποίες θα υποβληθούν σε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent επικεκαλυμμένων με everolimus ή sirolimus. Αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα ανακοινωθούν σύντομα, μετά την παρακολούθηση των πρώτων 450 γυναικών.
Μέσα από αυτή την έρευνα θα έρθουν στο φως στοιχεία της στεφανιαίας νόσου και της πορείας της ειδικά στον γυναικείο πληθυσμό, δεδομένου ότι οι γυναίκες αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα καρδιοπαθών, με λιγότερο τυπικά συμπτώματα σε σχέση με τους άνδρες και με διαφορετική εξέλιξη, που μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Πάντως, σε δύο μελέτες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, οι γυναίκες που αντιμετωπίστηκαν με εμφύτευση επικεκαλυμμένου με φάρμακο stent της προηγούμενης γενιάς είχαν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας με τον ανδρικό πληθυσμό.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Αρχείο Αναρτήσεων