Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Αντιπηκτική αγωγή σε εγκύους γυναίκες με προσθετική βαλβίδα

Η γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρουσιάζει σημαντικές αιμοδυναμικές μεταβολές που οφείλονται στην αύξηση της ποσότητας του αίματος και στις αυξημένες μεταβολικές ανάγκες της. Το γεγονός αυτό ταυτόχρονα με την υπερπηκτικότητα που παρατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της κύησης θέτει τη γυναίκα με προσθετική μηχανική βαλβίδα σε υψηλότερο του συνήθους κίνδυνο θρομβοεμβολισμού. Μέχρι πρόσφατα στις εγκύους γυναίκες με προσθετική βαλβίδα χρησιμοποιούνταν τα αντιπηκτικά (Sintrom, Warfarin) μέχρι το τέλος της κύησης. Σήμερα όμως η χρήση των αντιπηκτικών στην κύηση είναι συζητήσιμη, καθώς διαπερνά τον πλακούντα και συνοδεύεται μερικές φορές από αυτόματη αποβολή, εμβρυοπάθεια και πρώιμο τοκετό. Επιπλέον το έμβρυο εκτίθεται σε μεγαλύτερη δόση του αντιπηκτικού παρά η μητέρα, καθώς δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη ορισμένα ένζυμα στο ήπαρ του που μεταβολίζουν το αντιπηκτικό. Επίσης το έμβρυο παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα ορισμένων πηκτικών ουσιών λόγω των χαμηλών επιπέδων της βιταμίνης Κ.
Στην Ευρώπη η αντιμετώπιση του προβλήματος της χορήγησης αντιπηκτικών τις πρώτες εβδομάδες της κύησης επιτυγχάνεται με την τροποποίηση της δοσολογίας του αντιπηκτικού, καθώς πιστεύεται ότι η εμβρυοπάθεια που συνδέεται με τα αντιπηκτικά σχετίζεται με τη δοσολογία.
Στις ΗΠΑ υπάρχουν δύο εκδοχές: 1) χορήγηση ηπαρίνης καθ' όλη τη διάρκεια της κύησης ή 2) χορήγηση ηπαρίνης μεταξύ της 6ης-12ης εβδομάδας και μετά την 36η εβδομάδα, ενώ στο υπόλοιπο διάστημα χορηγείται αντιπηκτικό.
Επί του παρόντος υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για να δοθούν οριστικές οδηγίες για την καλύτερη αντιθρομβωτική θεραπεία σε εγκύους γυναίκες με προσθετικές βαλβίδες, καθώς δεν έχουν ακόμη γίνει καλώς σχεδιασμένες μελέτες. Η τήρηση όμως των οδηγιών των ευρωπαϊκών ή αμερικανικών καρδιολογικών εταιρειών είναι επιβεβλημένη.
Πολλές γυναίκες με προσθετική βαλβίδα μπορούν να φέρουν εις πέρας επιτυχώς την εγκυμοσύνη και τον τοκετό και δεν θα πρέπει να απογοητεύονται από τα ιατρικά μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της κύησης και αποσκοπούν σε έλεγχο του ενδοαγγειακού όγκου, της αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού και πρωτίστως της καλής ρύθμισης της αντιπηκτικής αγωγής τους.

Αρχείο Αναρτήσεων