Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Σαν καρδιακή ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται η κατάσταση στη οποία η καρδιά έχει για κάποιο λόγο χάσει τη δυνατότητα της να αντλεί τον απαιτούμενο όγκο αίματος με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα του οργανισμού να ανταπεξέλθει στις καθημερινές δραστηριότητες κι ανάγκες. Διάφοροι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν την καρδιά σε μία τέτοια κατάσταση η οποία κι είναι αρκετές φορές αντιστρέψιμη. 'Αλλες πάλι φορές η κατάσταση είναι μη αντιστρέψιμη και κανείς πρέπει να μάθει να ζει μ΄ αυτό που πλέον είναι χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Η οξύτητα της ανεπάρκειας καθορίζει και το βαθμό λειτουργικότητας του ατόμου. Η καρδιακή ανεπάρκεια βαθμονομείται σε 4 κλάσεις λειτουργικότητας κατά την Καρδιακή Ένωση της Νέας Υόρκης (New York Heart Association - NYHA). Στην κλάση 1 ο ασθενής παρουσιάζει προβλήματα (δύσπνοια, κόπωση κτλ) μόνο κατά την άσκηση, ενώ στην κλάση 4 παρουσιάζει έντονα προβλήματα ακόμη και στην ικανότητα του να βρεθεί σε οριζόντια θέση. Η φαρμακευτική αγωγή καθώς και κατάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να αντιστρέψουν ή να συγκρατήσουν την επιδείνωση της νόσου για πάρα πολλά χρόνια. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις αυτό δεν είναι δυνατόν κι ο ασθενής βρίσκεται αντιμέτωπος με την συνεχή μείωση της φυσικής του λειτουργικότητας που στο τέλος επηρεάζει τα ζωτικά του και θέτει μπροστά το φάσμα του θανάτου. Είναι αυτή η κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως «καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου» και πλέον η μόνη λύση είναι η μεταμόσχευση καρδιάς.

Τα προβλήματα της καρδιάς μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κύριες κατηγορίες

  • Τα αγγειακά (στεφανιαία νόσος)
  • Τις βαλβιδοπάθειες
  • Τις μυοκαρδιοπάθειες

Στις 2 πρώτες κατηγορίες έχουν αναπτυχθεί επεμβατικές θεραπείες που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να δώσουν μία ικανοποιητική λύση. Στις μυοκαρδιοπάθειες οι επεμβατικές δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί τεχνητές συσκευές οι οποίες μπορούν να υποβοηθήσουν την λειτουργικότητα της καρδιάς. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις κι αυτές οι θεραπείες δεν μπορούν να αποτρέψουν τη φθίνουσα πορεία της νόσου. Είναι αυτές οι μυοκαρδιοπάθειες οι οποίες και πλέον απαιτούν ως μόνη λύση την μεταμόσχευση. Πιο συγκεκριμένα αυτές είναι κάποιες περιπτώσεις

  • Ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας
  • Διατατικής μυοκαρδιοπάθειας
  • Βαλβιδικής μυοκαρδιοπάθειας
  • Συγγενικής μυοκαρδιοπάθειας

Η μεταμόσχευση επιφυλάσσεται σαν λύση στους ασθενείς στους οποίους κάθε άλλη θεραπεία δεν έχει πλέον αποτέλεσμα και οι οποίοι αντιμετωπίζουν το θάνατο μέσα στο σχετικά άμεσο διάστημα (που μπορεί να είναι από μερικές εβδομάδες έως και 1-2 χρόνια).

http://www.neakardia.gr/index.php?page=3

Αρχείο Αναρτήσεων