Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Η υπέρταση των ηλικιωμένων

Παλαιότερα η υπέρταση στους ηλικιωμένους θεωρείτο ότι ίσως αποτελεί μία φυσιολογική εκδήλωση γήρανσης και ότι δεν δημιουργεί προβλήματα. Ωστόσο πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η υπέρταση προκαλεί καρδιαγγειακά προβλήματα ανεξάρτητα από την ηλικία και ότι η σωστή ρύθμιση της πίεσης ωφελεί κυρίως τους ηλικιωμένους ασθενείς.

Στους ηλικιωμένους, ο στόχος είναι να διατηρείται η «μεγάλη» πίεση σε επίπεδα κάτω των 160 mmHg, με ιδανικές τις τιμές κάτω από των 140 mmHg.

Αν και στους ηλικιωμένους ασθενείς συνιστώνται τα ίδια φάρμακα με αυτά που χορηγούνται στους νεώτερους και γίνονται παρόμοιες συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες της προχωρημένης ηλικίας:

  • Οι ηλικιωμένοι είναι συνήθως πιο ευαίσθητοι στο νάτριο, γι� αυτό και πρέπει να προσέχουν περισσότερο το αλάτι. 
  • Λόγω συχνότερων διαταραχών της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, οι χορηγούμενες δόσεις των φαρμάκων θα πρέπει να είναι μικρότερες.
  • Στους ηλικιωμένους είναι πιο συχνή η ορθοστατική υπόταση (η μείωση της αρτηριακής πιέσεως όταν σηκώνονται από την καθιστή στην όρθια θέση ή απλώς στέκονται όρθιοι), γι� αυτό πρέπει να πίνουν αρκετό νερό, να σηκώνονται με αργό τρόπο από το κάθισμά τους και να συμβουλεύονται το γιατρό τους για τις σωστές δόσεις των αντιυπερτασικών φαρμάκων που παίρνουν.

Αρχείο Αναρτήσεων