Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Ο διαβήτης προκαλεί αιφνίδιο καρδιακό θάνατο

Ο διαβήτης αποτελεί «ισχυρό» παράγοντα κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, με τον κίνδυνο να αυξάνεται αναλόγως με τη σοβαρότητα της νόσου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην «Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Καρδιάς».

«Η συχνότητα του διαβήτη στις ανεπτυγμένες χώρες αυξάνεται ταχέως και ο διαβήτης εικάζεται ότι φέρει έναν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο», γράφουν ο δρ Ξαβιέ Ζουβέν από το Πανεπιστήμιο Paris-5, στη Γαλλία, και οι συνεργάτες του.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, του διαβήτη και του κινδύνου αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε 2.040 άτομα που υπέστησαν ανακοπή καρδιάς κατά την περίοδο 1980-1994. Τα στοιχεία που συνέλλεξαν από αυτούς τους εθελοντές συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα από 3.800 υγιείς εθελοντές.

Κατόπιν, οι ερευνητές ταξινόμησαν τους εθελοντές σε ομάδες: σε όσους δεν είχαν διαβήτη, σε όσους είχαν οριακό διαβήτη, σε εκείνους που είχαν διαβήτη δίχως νόσο των μικρών αιμοφόρων αγγείων και σε όσους είχαν διαβήτη που είχε επηρεάσει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία τους.

Αφού έλανε υπ’ όψιν άλλους πιθανούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, η επιστημονική ομάδα ανακάλυψε έναν προοδευτικά αυξανόμενο κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο: στους ασθενείς με οριακό διαβήτη ο κίνδυνος ήταν αυξημένος κατά 24%, σε όσους είχαν διαβήτη χωρίς νόσο μικρών αιμοφόρων αγγείων ήταν αυξημένος κατά 73% και σε όσους είχαν διαβήτη με νόσο των μικρών αιμοφόρων αγγείων ο κίνδυνος αυξανόταν κατά 266%, σε σύγκριση με τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι εθελοντές δίχως διαβήτη.

Η σχέση μεταξύ διαβήτη και αιφνιδίου καρδιακού θανάτου μπορεί να οφείλεται στην ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου, αρτηριοσκλήρυνσης ή συνδυασμού διαφόρων διεργασιών, ανέφερε η ομάδα του δρος Ζουβέν.

«Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξη νόσου στα μικρά αιμοφόρα αγγεία, χωρίς να προκαλέσουν συμπτώματα», τόνισαν, «γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο».

Αρχείο Αναρτήσεων