Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Έμφραγμα μυοκαρδίου: Οδηγίες που δίδονται σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

• Συνήθως, μόλις ο ασθενής εξέλθει από το νοσοκομείο έχει αγωνία για το πώς θα είναι η ζωή του μετά το καρδιακό επεισόδιο. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του καρδιολόγου, ο οποίος σε συνδυασμό με το οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς οφείλει να καθησυχάζει και να στηρίζει ψυχολογικά τον ασθενή, έτσι ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και με τον ομαλότερο τρόπο η κοινωνική του επανένταξη.
• Γενικά, την πρώτη εβδομάδα μετά την έξοδό του ο ασθενής πρέπει να παραμένει στο σπίτι και να αποφεύγει το άγχος, τις συγκινήσεις καθώς και κάθε έντονη σωματική προσπάθεια. Μετά την πρώτη εβδομάδα μπορεί να βγαίνει από το σπίτι του και να βαδίζει συνολικά 500 περίπου μέτρα, με ρυθμό βαδίσματος που να επιτρέπει την κάλυψη της απόστασης σε 10 περίπου λεπτά. Η σωματική άσκηση πρέπει να γίνεται μακριά από τα γεύματα και σε ώρες που δεν επικρατεί υπερβολικό κρύο ή ζέστη. Επισημαίνεται ότι η σωματική άσκηση πρέπει να συνοδεύεται από σωματική ευεξία. Εάν κατά τη διάρκειά της εμφανιστούν δύσπνοια ή στηθάγχη, ο ασθενής πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρει στον θεράποντα καρδιολόγο. Επίσης, καλό είναι οι σφύξεις κατά τη διάρκεια της άσκησης να μην υπερβαίνουν τις 120 το λεπτό. Από τη δεύτερη εβδομάδα η απόσταση μπορεί να αυξηθεί στα 1000 μέτρα (σε 15-20 λεπτά) και κατόπιν, για τις επόμενες δύο εβδομάδες, εφόσον δεν υπάρξει κανένα πρόβλημα, στα 2000 μέτρα (σε 30 περίπου λεπτά). Ο τελικός στόχος είναι η καθημερινή κάλυψη συνολικά 5 περίπου χιλιομέτρων τέσσερις εβδομάδες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Επίσης, όταν ο ασθενής φθάσει σε αυτό το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας χωρίς προβλήματα, μπορεί να επιλέξει χωρίς όμως υπερβολές, ειδικά στην αρχή και άλλα είδη άσκησης της αρεσκείας του, όπως το κολύμπι.
• Η οδήγηση επιτρέπεται στις περιπτώσεις χωρίς επιπλοκές μετά τον πρώτο μήνα, αν και ορισμένοι ισχυρίζονται ότι και μία εβδομάδα μετά το έμφραγμα είναι ασφαλής. • Αεροπορικό ταξίδι επιτρέπεται τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την κλινική σταθεροποίηση του ασθενούς.
• Η σεξουαλική δραστηριότητα επιτρέπεται τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.
• Ένα ερώτημα, επίσης, που συχνά θέτουν οι ασθενείς που υπέστησαν έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά και γενικότερα οι ασθενείς που πάσχουν από στεφανιαία νόσο, είναι εάν επιτρέπεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών. Έχει αποδειχθεί από μελέτες σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, π.χ. 1-2 ποτήρια κρασί με τα κύρια γεύματα όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά ασκεί και καρδιοπροστασία, πιθανότατα μέσω της ευνοϊκής δράσης στα λιπίδια και την πηκτικότητα του αίματος.
• Σε ό,τι έχει σχέση με τη δυνατότητα και το χρόνο επιστροφής του ασθενούς στην εργασία του, αυτό σαφώς εξαρτάται από το είδος της εργασίας και από τη βαρύτητα του καρδιακού επεισοδίου. Καθοριστικά για τη λήψη της παραπάνω απόφασης είναι τα αποτελέσματα της δοκιμασίας κοπώσεως, η οποία θα μας πληροφορήσει για την ικανότητα του ασθενούς προς άσκηση. Γενικά, οι ασθενείς θα επιστρέψουν στην εργασία τους εντός δύο μηνών σε ποσοστό που κυμαίνεται στις διάφορες μελέτες από 60 έως 90% των περιπτώσεων. Επισημαίνεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. πιλότοι και οδηγοί μέσων μαζικής μεταφοράς, χρειάζεται ειδική εκτίμηση και σε κάθε κράτος υπάρχει νομοθεσία που αναφέρεται σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι καμμία επεμβατική μέθοδος (όπως η αγγειοπλαστική και το by pass) δεν θεραπεύει τη στεφανιαία νόσο, αλλά απλά τροποποιεί τη φυσική της πορεία. Η ουσιαστικότερη παρέμβαση είτε στη γένεση της στεφανιαίας νόσου, είτε στην αντιμετώπισή της επιτυγχάνεται με την τροποποίηση εκείνων των παραγόντων κινδύνου, που προδιαθέτουν στην εμφάνιση της αρτηριοσκλήρυνσης αλλά και στην υποστροφή της, όταν ήδη έχει εκδηλωθεί.

Αρχείο Αναρτήσεων