Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Εμφυτεύσιμη συσκευή Ηolter

Χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο αποτελεί το εμφυτεύσιμο Ηolter το οποίο τοποθετείται σε άτομα που πάσχουν από καρδιολογικά νοσήματα που παρουσιάζουν επεισόδια συγκοπής δηλαδή αιφνίδια και παροδική απώλεια της συνείδησης παράλληλα με την απώλεια του μυϊκού τόνου. Το εμφυτεύσιμο Holter είναι μια συσκευή σε μέγεθος μικρού βηματοδότη που τοποθετείται κάτω από το δέρμα στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, , η οποία έχει τη δυνατότητα να καταγράφει στη μνήμη το ηλεκτροκαρδιογράφημα επιφανείας για παρατεταμένη χρονική περίοδο , ανέφερε ο επιμελητής A΄της Β΄ Καρδιολογικής Κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου ο N. Φραγκάκης κατά τη διάρκεια του 7ου Βορειοελλαδικού Καρδιολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. «Διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων συγκοπής που είτε ενεργοποιούνται από τον ασθενή με κριτήριο τα συμπτώματά του, είτε ανιχνεύονται αυτόματα από τη συσκευή με βάση τα κριτήρια που ορίζει ο γιατρός.

Αρχείο Αναρτήσεων