Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Διάγνωση της σεξουαλικής (στυτικής) ανεπάρκειας

Η διάγνωση του προβλήματος βασίζεται στα ακόλουθα:

  • Περιγραφή καταρχήν του προβλήματος, όπως η διάρκεια και η σταθερότητα των συμπτωμάτων, αν υπάρχουν πρωινές στύσεις, ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση, αν υπάρχει libido, πως είναι διαπροσωπικές σχέσεις και φυσικά τυχόν προηγούμενη θεραπευτική αγωγή για την στυτική δυσλειτουργία.

  • Λεπτομερές ιατρικό αλλά και τυχόν ψυχιατρικό ιστορικό, συλλογή πληροφοριών για τυχόν χειρουργικές επεμβάσεις στο παρελθόν, λήψη φαρμάκων ή πιθανή κατάχρησή τους.

  • Κλινική εξέταση των συστημάτων που μπορεί να σχετίζονται με το πρόβλημα της στύσης: του ουροποιογεννητικού, του ενδοκρινούς, του αγγειακού και του νευρικού συστήματος. Σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία, των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 50 ετών, σκόπιμο είναι να γίνεται και δακτυλική εξέταση του προστάτη.

  • Εργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει τον έλεγχο στο αίμα της γλυκόζης, της τεστοστερόνης του ορού, και σε κάποιες περιπτώσεις που ενδείκνυται, έλεγχος της προλακτίνης, του PSA και των λιπιδίων.

Για να είναι πληρέστερη η διάγνωση του προβλήματος, σημαντικό είναι να συμμετέχει και η σύντροφος του άνδρα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Επίσης έργο του γιατρού είναι η επικοινωνία με τον ασθενή και τη σύντροφο του, ώστε να κατανοηθεί η διάγνωση, αλλά και η συνιστώμενη στρατηγική για τη θεραπεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Αν και συνήθως είναι δύσκολο, η σύντροφος θα ήταν σκόπιμο να συμμετέχει σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες, ώστε να είναι σε θέση και η ίδια να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες του συντρόφου της, την ύπαρξη της διαταραχής, την ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων και τέλος την επιλογή των θεραπευτικών λύσεων.

Αρχείο Αναρτήσεων