Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Σεξουαλικά προβλήματα ανδρών

Τα προβλήματα της στύσης των ανδρών (στυτικές δυσλειτουργίες) μπορεί να είναι μια ένδειξη στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς.

Σε άνδρες με διαβήτη τύπου 2, οι στυτικές δυσλειτουργίες είναι ένα ισχυρό, πρώιμο προειδοποιητικό σημείο για σοβαρή καρδιακή πάθηση όπως η καρδιακή προσβολή και ο θάνατος.
Οι άνδρες με στυτικές δυσλειτουργίες πρέπει να ζητούν τη συμβουλή του γιατρού τους. Η διάγνωση και θεραπεία δεν πρέπει μόνο να εστιάζονται στην επίλυση του προβλήματος της σεξουαλικής ζωής αλλά παράλληλα να στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας του κυκλοφορικού συστήματος του ασθενούς.
Η εκδήλωση προβλημάτων στη στύση των ανδρών, πρέπει μεταξύ άλλων να οδηγεί στη διερεύνηση της πιθανότητας να υπάρχει στεφανιαία νόσος της καρδίας.
Είναι απαραίτητο να ελέγχονται οι παράγοντες που αποτελούν παράγοντες ψηλού κινδύνου για αρτηριακά προβλήματα που βλάπτουν όχι μόνο τις αρτηρίες της καρδίας αλλά και τα αγγεία του γεννητικού συστήματος που είναι καθοριστικά για την επίτευξη και διατήρηση της στύσης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η ψηλή γλυκόζη αίματος που χαρακτηρίζει το διαβήτη, η ψηλή πίεση (υπέρταση), το κάπνισμα και η παχυσαρκία.
Ο διαβήτης, οι στυτικές δυσλειτουργίες και οι καρδιοπάθειες έχουν ένα κοινό δυσοίωνο χαρακτηριστικό που είναι οι βλάβες των αιμοφόρων αγγείων που προκαλούνται από τα ψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος. Ο ίδιος μηχανισμός που παρεμποδίζει την απαραίτητη επιπρόσθετη ροή του αίματος η οποία απαιτείται για τη διατήρηση μιας στύσης, μπορεί να έχει ακόμη χειρότερες και απειλητικές για τη ζωή επιπτώσεις στην καρδία.
Οι άνδρες παρουσιάζουν τα πρώτα σημεία στυτικής δυσλειτουργίας περισσότερο από 3 χρόνια πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων της στεφανιαίας νόσου της καρδιάς.
Τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα προέκυψαν από δύο έρευνες που μελέτησαν τη σχέση του σακχαρώδους διαβήτη, των στυτικών δυσλειτουργιών και των καρδιακών παθήσεων.
Στην πρώτη έρευνα γιατροί από το Χογκ Κογκ εξέτασαν κατά πόσο οι στυτικές δυσλειτουργίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημείο για κακή κατάσταση της καρδιαγγειακής υγείας του ασθενούς. Συμμετείχαν 2.306 άνδρες με διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι υποβλήθηκαν σε πλήρη αξιολόγηση για τον έλεγχο του διαβήτη και για επιπλοκές του όπως βλάβες στους νεφρούς, στα μάτια και στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Στην αρχή της έρευνας μόλις λίγο περισσότεροι από 25% των ανδρών είχαν στυτική δυσλειτουργία. Κανένας δεν είχε ιστορικό καρδιακής πάθησης, αγγειοπάθειας ή εγκεφαλικού επεισοδίου.
Οι άνδρες έτυχαν παρακολούθησης για 4 χρόνια κατά μέσο όρο. Στο χρονικό αυτό διάστημα σε 123 άνδρες καταγράφηκαν είτε καρδιακή προσβολή, θάνατος λόγω καρδιοπάθειας, πόνος στο στήθος λόγω στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών της καρδίας (στηθάγχη) ή χρειάστηκε να γίνει χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ή καθετηριασμός για αποκατάσταση της κυκλοφορίας του αίματος στην καρδιά.
Οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν μια από τις εν λόγω επιπλοκές ή να υποβληθούν σε μια από τις πιο πάνω θεραπείες.
Οι γιατροί από το Χογκ Κογκ υπολόγισαν ότι για κάθε 1.000 διαβητικούς άνδρες με στυτικές δυσλειτουργίες, σχεδόν 20 άνδρες κάθε χρόνο μπορεί να αναμένεται ότι θα παρουσιάσουν προβλήματα στεφανιαίας νόσου της καρδίας (πόνος στο στήθος, στηθάγχη, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, θάνατος από καρδιακή προσβολή).
Σε διαβητικούς άνδρες χωρίς στυτικές δυσλειτουργίες, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο σχεδόν 10 σε κάθε 1.000 άνδρες.
Στη δεύτερη έρευνα που έγινε στην Ιταλία, μελετήθηκαν 291 άνδρες οι οποίοι είχαν επιπρόσθετα από το διαβήτη τύπου 2 και λανθάνουσα στεφανιαία νόσο της καρδιάς. Δηλαδή είχαν πρόβλημα αγγείων στην καρδία αλλά δεν είχαν κλινικά συμπτώματα. Το πρόβλημα των στεφανιαίων αρτηριών της καρδίας βρέθηκε μόνο μετά από τεστ κοπώσεως και αγγειογραφία.
Από τους άνδρες αυτούς, οι 118 παρουσίαζαν στυτικές δυσλειτουργίες στην αρχή της έρευνας. Στην παρακολούθηση για 4 χρόνια που ακολούθησαν, οι Ιταλοί γιατροί κατέγραψαν ποιοι ασθενείς παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα στεφανιαίας νόσου της καρδίας και μόνιμα ή παροδικά εγκεφαλικά επεισόδια.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της Ιταλικής έρευνας έδειξε ότι οι διαβητικοί άνδρες που παρουσίαζαν στην αρχή της έρευνας στυτικές δυσλειτουργίες, είχαν διπλάσιες πιθανότητες να υποστούν σοβαρό καρδιακό επεισόδιο σε σύγκριση με τους άνδρες που δεν είχαν προβλήματα στύσης.
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι άνδρες που λάμβαναν στατίνες που είναι φάρμακα για μείωση της χοληστερόλης αίματος, ο κίνδυνος να υποστούν σοβαρό καρδιακό πρόβλημα μειωνόταν σημαντικά, κατά 33%.
Επίσης βρέθηκε ότι οι άνδρες που έπαιρναν Βιάγκρα, είχαν μειωμένο κίνδυνο για καρδιαγγειακή σοβαρή πάθηση που όμως ήταν στα όρια του στατιστικά σημαντικού.
Οι δύο αυτές έρευνες τεκμηριώνουν τη σημασία που έχουν οι στυτικές δυσλειτουργίες ως σοβαρός προάγγελος παθήσεων της καρδιάς λόγω προβλημάτων αθηρωμάτωσης και στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών.
Θα συγκρατήσουμε λοιπόν ότι οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ρύθμιση της γλυκόζης αίματος, να διατηρούν κανονική αρτηριακή πίεση με τιμές κάτω από 130/80 mmHg, να μην καπνίζουν, να έχουν μειωμένη την κακή χοληστερόλη LDL κάτω από 100 mg/dl και εφόσον χρειάζεται να λαμβάνουν στατίνες που μειώνουν τη χοληστερόλη αίματος.

Αρχείο Αναρτήσεων