Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Η καλή χοληστερόλη αυξάνει τη λειτουργία της μνήμης

Η «καλή» χοληστερόλη ή αλλιώς HDL-C διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ανθρώπινης μνήμης, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Γαλλική επιστημονική ομάδα ερεύνησε τα επίπεδα χοληστερόλης και την κατάσταση της μνήμης 3.673 ανδρών και γυναικών, οι οποίοι εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι. Οι εξεταζόμενοι έπρεπε να θυμηθούν το μέγιστο αριθμό λέξεων που μπορούν σε μία λίστα 20 λέξεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε δύο φορές, τη πρώτη στα άτομα ηλικίας 55 ετών και την επόμενη στα άτομα ηλικίας 61 ετών των εξεταζομένων.

Όσοι από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις είχαν χαμηλά επίπεδα HDL-C (40 mg/dL ή και λιγότερο) παρουσίαζαν πολύ μεγαλύτερη τάση για μελλοντική έλλειψη μνήμης και στις δύο εξετάσεις, σε σύγκριση με αυτούς που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα αυτής της λιποπρωτεΐνης (60 mg/Dl ή περισσότερο).

«Τα επίπεδα της HDL-C τροποποιούνται δυνητικά και τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι τα χαμηλά επίπεδα καλής χοληστερόλης έχουν ως απόρροια τη μείωση και την έλλειψη μνήμης στους μεσήλικες» υποστηρίζουν οι συντελεστές της έρευνας, η οποία δημοσιεύεται σε αμερικανικό ιατρικό περιοδικό. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, η χοληστερόλη είναι υπεύθυνη για καρδιαγγειακές παθήσεις, κυρίως όταν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης ή LDL-C είναι υψηλά σε σχέση πάντα με τα επίπεδα της «καλής» χοληστερόλης ή HDL-C.

Αρχείο Αναρτήσεων