Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η αγγειοπλαστική στην καρδιά

Ο καθηγητής Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Χ. Στεφανάδης αναφέρει ότι η απόλυτη ένδειξη για την αγγειοπλαστική είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όλες οι μελέτες έχουν δείξει συστηματικά ότι η έγκαιρη διενέργεια αγγειοπλαστικής σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αυξάνει την άμεση και μακροχρόνια επιβίωση και βελτιώνει την ποιότητα ζωής σε σχέση με τη θρομβόλυση. Στη σταθερή στηθάγχη, η αγγειοπλαστική σε σχέση με τη φαρμακευτική αγωγή δεν προσφέρει ποσότητα αλλά ποιότητα στη ζωή. Με την αγγειοπλαστική, οι ασθενείς ρυθμίζονται με λιγότερα φάρμακα και κάνουν λιγότερες επανεισαγωγές στα νοσοκομεία. Φυσικά, κάποιοι ασθενείς δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν ούτε με φάρμακα ούτε με αγγειοπλαστική και πρέπει να υποβληθούν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (μπαϊπάς). Αυτοί είναι κυρίως ασθενείς με πολυαγγειακή νόσο και άλλα προβλήματα.

Αρχείο Αναρτήσεων