Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Viagra

Sex και Viagra

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ VIAGRA 50 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία που περιέχουν Sildenafil citrate

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους.Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.

- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

Tο παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το VIAGRA και ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το VIAGRA

3. Πώς να πάρετε το VIAGRA

4. Πιθανές παρενέργειες

5. Πώς να φυλάσσεται το VIAGRA

6. Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VIAGRA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το VIAGRA ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5. Δρα βοηθώντας στη χαλάρωση των αγγείων του πέους, επιτρέποντας τη ροή του αίματος μέσα στο πέος κατά τη σεξουαλική διέγερση. Το VIAGRA θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε στύση μόνο αν υπάρχει σεξουαλική διέγερση. Δεν πρέπει να παίρνετε VIAGRA αν δεν έχετε δυσλειτουργία στύσης. Δεν πρέπει να παίρνετε VIAGRA αν είστε γυναίκα.

Το VIAGRA αποτελεί ένα φάρμακο για τη θεραπεία της δυσλειτουργίας στύσης στους άνδρες, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι γνωστή με τον όρο ανικανότητα. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνδρας δεν έχει στύση ή δεν μπορεί να διατηρήσει τη στύση ούτως ώστε να είναι ικανός για σεξουαλική δραστηριότητα.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VIAGRA

Μην πάρετε το VIAGRA:

- αν παίρνετε φάρμακα που περιέχουν νιτρικά ή δότες οξειδίου του αζώτου όπως το νιτρώδες αμύλιο («poppers»). Τα φάρμακα αυτά δίνονται συχνά για ανακούφιση της στηθάγχης (ή προκαρδίου άλγους). Το VIAGRA μπορεί να προκαλέσει μια σημαντική ενίσχυση της δράσης αυτών των φαρμάκων. Ενημερώστε τον γιατρό σας αν παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρμακα.

Aν δεν είστε βέβαιοι ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

- αν είστε αλλεργικός (υπερευαίσθητος) () στο sildenafil ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα

συστατικά του VIAGRA.

- αν έχετε σοβαρό πρόβλημα με τη καρδιά ή με το συκώτι σας.

- αν σας έχει συμβεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα, ή αν έχετε υπόταση.

- αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες σπάνιες, κληρονομικές παθήσεις των ματιών (όπως η

μελαγχρωστική αμφιβληστροπάθεια).

- αν είχατε ποτέ απώλεια της όρασης εξαιτίας της μη αρτηριτιδικής πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας

Προσέξτε ιδιαιτέρως με το VIAGRA:

Ενημερώστε τον γιατρό σας:

- αν έχετε δρεπανοκυτταρική αναιμία (μια διαταραχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος),

λευχαιμία (καρκίνο των κυττάρων του αίματος), πολλαπλό μυέλωμα (καρκίνο του μυελού των οστών) ή εάν έχετε κάποια ασθένεια ή δυσμορφία στο πέος σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ειδική φροντίδα όταν λαμβάνονται φάρμακα για τη δυσλειτουργία στύσης.

- αν έχετε προβλήματα με την καρδιά σας. Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός σας θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά εάν η καρδιά σας μπορεί να υποστεί την επιπλέον επιβάρυνση που προκαλείται από τη σεξουαλική πράξη.

- αν έχετε ενεργό έλκος του στομάχου ή κάποια διαταραχή της πήξης του αίματος (όπως η αιμοφιλία).

- αν έχετε ξαφνική μείωση ή απώλεια της όρασης , σταματήστε να παίρνετε VIAGRA και

ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το VIAGRA ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία της

δυσλειτουργίας στύσης.

Ειδικές προειδοποιήσεις για παιδιά:

Το VIAGRA δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 χρόνων.

Ειδικές προειδοποιήσεις για ασθενείς με νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα:

Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν έχετε νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα. Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει μια χαμηλότερη δόση για σας.

Χρήση άλλων φαρμάκων:

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.

Τα δισκία VIAGRA μπορεί να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα, ειδικά δε με φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη στηθάγχη. Σε περίπτωση που βρεθείτε σε επείγουσα ιατρική ανάγκη, πρέπει να ενημερώσετε όποιον αναλάβει την θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάστασής σας ότι έχετε πάρει VIAGRA. Μην παίρνετε άλλα φάρμακα ταυτόχρονα με το VIAGRA εκτός αν σας το επιτρέψει ο γιατρός σας.

Το VIAGRA μπορεί να προκαλέσει μια σημαντική ενίσχυση της δράσης των φαρμάκων που ονομάζονται νιτρικά, και των φαρμάκων που είναι δότες οξειδίου του αζώτου όπως το νιτρώδες αμύλιο («poppers»). Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται συχνά για την ανακούφιση της στηθάγχης (ή προκαρδίου άλγους). ΔΕΝ πρέπει να πάρετε VIAGRA εάν παίρνετε κάποιο από τα παραπάνω φάρμακα.

Εάν παίρνετε αναστολείς πρωτεάσης, όπως για παράδειγμα όταν κάνετε θεραπεία για HIV, ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει αρχικά τη χαμηλότερη δόση VIAGRA (25 mg).

Ορισμένοι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με α-αναστολείς για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίματος ή προβλημάτων του προστάτη, πιθανόν να αισθανθούν ζάλη ή καρηβαρία σε όρθια θέση.

Αυτά είναι συμπτώματα ορθοστατικής υπότασης, η οποία είναι χαμηλή πίεση του αίματος, όταν κάθεστε ή σηκώνεστε απότομα. Κάποιοι ασθενείς παρουσίασαν αυτά τα συμπτώματα όταν έλαβαν το VIAGRA μαζί με α-αναστολείς. Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί μέσα σε διάστημα 4 ωρών μετά από τη λήψη του VIAGRA. Για να μειώσετε την πιθανότητα εμφάνισης αυτών των συμπτωμάτων, θα πρέπει να λαμβάνετε τακτικά την ημερήσια δόση του α-αναστολέα σας, προτού ξεκινήσετε θεραπεία με το VIAGRA. Ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει αρχικά τη δόση των 25 mg VIAGRA.

Χρήση του VIAGRA με τροφές και ποτά:

Όταν το VIAGRA λαμβάνεται μαζί με τροφή μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο προκειμένου να δράσει.

Κύηση και θηλασμός:

Το VIAGRA δεν ενδείκνυται για χρήση σε γυναίκες.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών:

Το VIAGRA μπορεί να προκαλέσει ζάλη και μπορεί να επηρεάσει την όραση. Πρέπει να γνωρίζετε πώς αντιδράτε στο VIAGRA, πριν οδηγήσετε ή χειριστείτε μηχανήματα.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του VIAGRA:Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας, ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, όπως η λακτόζη, συμβουλευθείτε τον πριν λάβετε το VIAGRA.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VIAGRA

Πάρετε πάντοτε το VIAGRA αυστηρώς σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Η συνήθης δόση είναι 50 mg. Πρέπει να λαμβάνετε το VIAGRA περίπου μία ώρα πριν την σεξουαλική δραστηριότητα. Το δισκίο πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο με λίγο νερό.

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του VIAGRA είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά αδύνατη, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το VIAGRA θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε στύση μόνο αν έχετε διεγερθεί σεξουαλικά. Ο χρόνος που χρειάζεται για να δράσει το VIAGRA ποικίλλει από άτομο σε άτομο, αλλά συνήθως χρειάζεται από μισή έως μία ώρα. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι το VIAGRA χρειάζεται περισσότερο χρόνο να δράσει εάν ληφθεί μαζί με βαρύ γεύμα. Η λήψη οινοπνεύματος μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την ικανότητα για στύση. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση του φαρμάκου, δεν συνιστάται η λήψη μεγάλων ποσοτήτων οινοπνεύματος πριν από τη χρήση του VIAGRA.

Εάν το VIAGRA δεν βοηθήσει στην πρόκληση στύσης ή εάν η στύση σας δεν διαρκεί αρκετά ούτως ώστε να ολοκληρώσετε τη σεξουαλική πράξη πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το VIAGRA περισσότερο από μία φορά την ημέρα.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση VIAGRA από την κανονική:

Δόση φαρμάκου μεγαλύτερη από 100 mg δεν αυξάνει την αποτελεσματικότητα, έχει όμως σαν αποτέλεσμα μια αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς και της βαρύτητας τους.

Μην πάρετε περισσότερα δισκία από αυτά που σας υπέδειξε ο γιατρός σας.

Αν πάρετε περισσότερα δισκία από την ενδεδειγμένη δόση επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Aν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το VIAGRA μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται απαραίτητα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτές είναι συνήθως ήπιου έως μέτριου βαθμού.

Οι πιο συχνές παρενέργειες σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες ήταν η κεφαλαλγία ή η έξαψη και λιγότερο συχνές η δυσπεψία, η ζάλη, η κλειστή μύτη, αίσθημα έντονων καρδιακών παλμών και οι επιδράσεις στην όραση (που περιλαμβάνουν ελαφρύ χρωματισμό στην όραση, αυξημένη αντίληψη του φωτός ή θάμβο όρασης).

Από την πρώτη κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, έχουν αναφερθεί στους άνδρες που λαμβάνουν το VIAGRA οι παρακάτω παρενέργειες: έμετος, αλλεργικές αντιδράσεις, δερματικό εξάνθημα, εξέρυθροι οφθαλμοί, πόνος του οφθαλμού, ταχυκαρδία ή επίσταξη (ήπια απώλεια αίματος από τη μύτη). Έχουν αναφερθεί μερική, ξαφνική, προσωρινή ή μόνιμη μείωση ή απώλεια της όρασης στον ένα ή και στους δύο οφθαλμούς. Αιφνίδια μείωση ή απώλεια της ακοής έχει αναφερθεί. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που η στύση μετά από λήψη VIAGRA είναι παρατεταμένη και ορισμένες φορές οδυνηρή. Αν παρουσιάσετε μία τέτοια στύση συνεχούς διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ωρών, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον γιατρό σας. Επίσης , οι παρακάτω παρενέργειες έχουν αναφερθεί : υπέρταση, υπόταση, λιποθυμία, εγκεφαλικό επεισόδιο, αρρυθμίες, πόνος στο θώρακα, αιφνίδιος θάνατος, καρδιακή προσβολή ή παροδική μείωση της αιματικής ροής σε περιοχές του εγκεφάλου. Οι περισσότεροι, αλλά όχι όλοι, από τους άνδρες αυτούς είχαν καρδιακά προβλήματα πριν από τη λήψη του φαρμάκου. Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εάν τα συμβάντα αυτά συσχετίζονταν άμεσα με το VIAGRA. Αν έχετε πόνους στο θώρακα κατά τη διάρκεια ή μετά τη σεξουαλική επαφή, δεν πρέπει να πάρετε νιτρώδη φάρμακα αλλά να απευθυνθείτε στον γιατρό σας αμέσως.

Μυαλγίες μπορούν να συμβούν εάν το VIAGRA λαμβάνεται πιο συχνά από μία φορά την ημέρα.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ VIAGRA

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μη φυλάσσετε πάνω από 30 °C.

Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.

Να μη χρησιμοποιείται το VIAGRA μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το VIAGRA:

– Η δραστική ουσία του VIAGRA είναι το sildenafil. Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg sildenafil (ως

το citrate).

67

– Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, όξινο φωσφορικό ασβέστιο (άνυδρο), νατριούχος κροσκαρμελλόζη, στεατικό μαγνήσιο.

Επικάλυψη δισκίου: υπρομελλόζη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), λακτόζη, τριακετίνη, λάκα

αλουμινίου indigo carmine (E132).

Εμφάνιση του VIAGRA και περιεχόμενο της συσκευασίας:

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία VIAGRA έχουν χρώμα μπλε και σχήμα

στρογγυλοποιημένου ρόμβου. Φέρουν χαραγμένο το σήμα “PFIZER” στη μία πλευρά και τον κωδικό “VGR 50” στην άλλη. Τα δισκία φέρονται σε συσκευασία κυψελών που περιέχουν 2, 4, 8 ή 12 δισκία σε κουτί ή σε χάρτινη συσκευασία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής:

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας είναι η Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ηνωμένο

Βασίλειο.

Το VIAGRA παρασκευάζεται από την Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Γαλλία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E.

Τηλ: +30 210 6785800

Αρχείο Αναρτήσεων