Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Αναίμακτη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου

Νέους δρόμους στη θεραπεία των καρδιοπαθών ανοίγει η κατασκευή ταχύτατων αξονικών τομογράφων, οι οποίοι προσφέρουν τη δυνατότητα αναίμακτης διάγνωσης της στεφανιαίας νόσου.

Έτσι, αποφεύγονται οι πιθανές επιπλοκές μιας στεφανιογραφίας, όπως θρόμβωση, ανακοπή, τραυματισμός της αρτηρίας ή λοίμωξη. Ο τομογράφος Somatom Definition 128 είναι της γερμανικής εταιρείας Siemens και -όπως φανερώνει η ονομασία του- έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί 128 τομές του ανθρωπίνου σώματος ανά δευτερόλεπτο, ενώ οι κοινοί τομογράφοι κάνουν μόλις 16 ή 32 τομές.
Συγκεκριμένα, η αρνητική διαγνωστική αξία (NPV) της εξέτασης, που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν έχει στεφανιαία νόσο, είναι 99,4%, ενώ η θετική διαγνωστική αξία (PPV), στην περίπτωση κατά της οποίας ο ασθενής πιθανότατα έχει σημαντικές στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων του, είναι 85,7%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, μέσω του συγκεκριμένου αξονικού τομογράφου 128 τομών της Siemens, ξεπερνιέται το μέχρι τώρα πρόβλημα των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες οι ασθενείς με περισσότερες από 65 σφύξεις ανά λεπτό δεν μπορούσαν να εξετασθούν με αξιοπιστία. Φέροντας δύο συστήματα λυχνίας-ανιχνευτή, ο χρόνος που χρειάζεται για τη δημιουργία μιας τομής είναι μόλις 83 msec, ο μισός συγκριτικά με τα μηχανήματα της αμέσως προηγούμενης γενιάς.
Η όλη εξέταση είναι εξαιρετικά απλή και δεν απαιτεί καμία προετοιμασία. Η χρονική της διάρκεια είναι περίπου 10 λεπτά και οι τομές λαμβάνονται με το κράτημα μιας αναπνοής, σε 10-15 δευτερόλεπτα. Γίνεται μόνο μία ενδοφλέβια έγκυση φαρμάκου για τη σκιαγράφηση των στεφανιαίων αγγείων και αμέσως μετά ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τις φυσιολογικές του δραστηριότητες.
Μέσω του συγκεκριμένου τομογράφου, η αξονική στεφανιογραφία γίνεται εξέταση ρουτίνας με σημαντικά οφέλη για τουλάχιστον τρεις ομάδες ασθενών:
1. Όσους έχουν άτυπα στηθαγχικά ενοχλήματα.
2. Τα άτομα με υψηλούς προδιαθεσιακούς παράγοντες για στεφανιαία νόσο.
3. Τους ασθενείς με by-pass, οι οποίοι με τη μέθοδο αυτή απαλλάσσονται από τη μέχρι τώρα διαδικασία του διαδοχικού καθετηριασμού για τον έλεγχο των μοσχευμάτων τους.
http://a12sr.pblogs.gr/2008/01/187760.html

Αρχείο Αναρτήσεων