Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Αυξημένη συχνότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου σε ηλικιωμένους

Η συχνότητα εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας . Παθολογοανατομικές μελέτες έδειξαν ότι στους περισσότερους ηλικιωμένους παρατηρείται σε υποκλινική μορφή σημαντική στεφανιαία νόσος, η οποία δεν παρουσιάζει κλινικές εκδηλώσεις ή οι κλινικές εκδηλώσεις της είναι άτυπες. Στις βιομηχανικές χώρες οι μισοί θάνατοι σε ηλικία 64 ετών και άνω οφείλονται σε καρδιαγγειακές παθήσεις και κάθε τρίτος θάνατος προκαλείται από ισχαιμική πάθηση, κυρίως έμφραγμα του μυοκαρδίου. Εντούτοις, σε πολλές χώρες η θνητότητα από στεφανιαία νόσο, στους ηλικιωμένους, ελλατώθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρ' όλο που η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων διατηρεί ακόμη σε υψηλά επίπεδα τη νοσηρότητα και τη θνητότητα από στεφανιαία νόσο. Στις διάφορες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, η συχνότητα της στεφανιαίας νόσου βασίζεται σε πληροφορίες που λαμβάνονται από τους ιατρικούς φακέλους των νοσοκομείων και τις μεταβολές του ηλεκτροκαρδιογραφήματος που έχουν καταγραφεί. Το πρόβλημα με το ερωτηματολόγιο στους ηλικιωμένους είναι ότι η χαρακτηριστική στηθάγχη δεν αποτελεί πάντα το κύριο σύμπτωμα μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Στους ηλικιωμένους, η μυοκαρδιακή ισχαιμία μπορεί να εκδηλωθεί ως δυσκολία στην αναπνοή, ατονία, συγχυτικά φαινόμενα ή συγκοπή. Ισχαιμικές μεταβολές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι συνήθεις στους ηλικιωμένους και συνήθως θεωρούνται ως μη ειδικές μεταβολές που επισκιάζουν τη σωστή διάγνωση. Επί του παρόντος δεν υπάρχει συμφωνία στις διάφορες επιδημιολογικές μελέτες για τα ασφαλή κριτήρια διάγνωσης στεφανιαίας νόσου στους ηλικιωμένους και γι' αυτό υπάρχουν δυσκολίες στη σύγκριση των επιδημιολογικών αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων μελετών. Τα παραπάνω θα πρέπει να παρακινούν τον καρδιολόγο και τον ηλικιωμένο ασθενή σε καλύτερη αξιολόγηση των ασαφών ενοχλημάτων ώστε να γίνεται έγκαιρα η προσφυγή στις σύγχρονες μορφές διάγνωσης και θεραπείας. Οι επιπτώσεις από την καλύτερη αξιολόγηση των ηλικιωμένων σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με γηράσκοντα πληθυσμό, είναι μεγάλες σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Με τις σύγχρονες όμως μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη σωστή αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=30.09.2008,id=88969072

Αρχείο Αναρτήσεων