Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Ο διαβήτης τύπου 2 έχει συμπτώματα μόνον όταν οι τιμές γλυκόζης στο αίμα είναι πάνω από το φυσιολογικό. Συνήθη συμπτώματα υψηλού σακχάρου στο αίμα περιλαμβάνουν την αίσθηση δίψας, συχνή ούρηση, απώλεια βάρους, λήθαργος, θόλωση της όρασης και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Όμως, πολλοί άνθρωποι δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα και συνεπώς η έγκαιρη ανίχνευση είναι πολύ σημαντική. Η κυριότερη ένδειξη του διαβήτη είναι υπερβολικά υψηλές τιμές γλυκόζης στο αίμα, κάτι που ανιχνεύεται με εξετάσεις.

Αρχείο Αναρτήσεων