Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Τι έδειξε έρευνα για τις αγγειοπλαστικές

Ελάχιστοι έχουν επιπλοκές
Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή 338 ασθενών που είχαν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική επέμβαση τους προηγούμενους μήνες στο Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Σημαντικά αλλά ταυτόχρονα και ενθαρρυντικά θεωρούν οι γιατροί του Εργαστηρίου Επεμβατικής Καρδιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που διενήργησαν με τη συμμετοχή 338 ασθενών που είχαν υποβληθεί πριν από περίπου ένα χρόνο, σε αγγειοπλαστική επέμβαση στο Εργαστήριο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών που υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική επέμβαση παρουσίασε επιπλοκές, ενώ επίσης τα ποσοστά των ασθενών που παρουσίασαν επαναστένωση των αρτηριών τους μετά την επέμβαση είναι πολύ χαμηλά και μάλιστα έως και 2-3 φορές πιο χαμηλά από τα ποσοστά που καταγράφονται διεθνώς.

Η μελέτηΌπως ανέφερε χθες στον "Π" ο επεμβατικός-καρδιολόγος, δρ Γεώργιος Γεωργίου, ο οποίος πρόκειται να παρουσιάσει επίσημα τα αποτελέσματα της έρευνας την ερχόμενη Πέμπτη στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα, τα αποτελέσματά της προκάλεσαν έκπληξη ακόμα και στους ίδιους τους γιατρούς. Ο δρ Γεωργίου εξήγησε ότι μέσω της έρευνας, μελετήθηκε: η κατάσταση της υγείας των ασθενών από το πρώτο 24ωρο που υποβλήθηκαν στην αγγειοπλαστική επέμβαση έως και τους δώδεκα μήνες που ακολούθησαν αυτής (σ.σ. δηλαδή εάν παρουσιάσαν επιπλοκές, ενοχλήσεις κτλ.), εάν τα φαρμακευτικά στεντ υπερέχουν των στεντ που δεν είναι επικαλυμμένα με φάρμακο και το αντίστροφο, τι είδους στεντ πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ασθενούς, εάν οι ασθενείς που χρειάσθηκαν αγγειοπλαστική επέμβαση αντιμετώπιζαν και άλλα προβλήματα υγείας ταυτόχρονα κτλ. Όπως εξήγησε ο δρ Γεωργίου, για τους σκοπούς της έρευνας, αρχικά έγινε μελέτη των ιατρικών φακέλων των ασθενών, και στην πορεία οι ασθενείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις, μέσω του τηλεφώνου.

Ελπιδοφόρα αποτελέσματα
"Οι επιπλοκές που παρουσιάζαν οι ασθενείς ήταν πάρα πολύ λίγες. Δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος εντός του Εργαστηρίου. Μόνο λίγα επεισόδια είχαμε ασθενών, των οποίων επηρεάστηκε η νεφρική λειτουργία μετά την χορήγηση του σκιαγραφικού υγρού (σ.σ. χορηγείται στους ασθενείς πριν την αγγειοπλαστική επέμβαση για να φαίνεται πού υπάρχουν κλειστές αρτηρίες)", ανέφερε στον "Π" ο δρ Γεωργίου, αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης. Σχετικά με τους ασθενείς που παρουσίασαν νεφροπάθεια μετά την χορήγηση του φαρμάκου επεσήμανε ότι στην πορεία δεν προέκυψε ευτυχώς ανάγκη για αιμοκάθαρση. Όπως εξήγησε, σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές μελέτες, ένα ποσοστό 2% των ασθενών έχει πιθανότητα να παρουσιάσει νεφροπάθεια μετά την χορήγηση του υγρού. "Στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το ποσοστό που παρουσίασε τέτοιες επιπλοκές είναι κάτω του 1%", είπε, και εξήγησε παράλληλα ότι ένας σημαντικός παράγοντας των μειωμένων ποσοστών νεφρικών επιπλοκών, οφείλεται στην προετοιμασία που γίνεται πριν την αγγειοπλαστική επέμβαση, με την χορήγηση στους ασθενείς κάποιων φαρμάκων.

Επαναστένωση των αρτηριών
Σε ότι αφορά, τα ποσοστά επαναστένωσης των αρτηριών στο διάστημα 12 μηνών μετά την επέμβαση, ο δρ Γεωργίου επεσήμανε ότι η έρευνα κατέδειξε πολύ χαμηλά ποσοστά. Σχετικά εξήγησε ότι οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην μία ομάδα (46%) ήταν οι ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκε για το άνοιγμα της αρτηρίας τους στεντ με φάρμακο, και στη δεύτερη ομάδα (54%) ήταν οι ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκε μη επικαλλυμμένο με φάρμακο στεντ. Όπως ανέφερε ο δρ Γεωργίου αυτό που διερευνήθηκε ήταν κατά πόσο υπερέχει η μία ομάδα από την άλλη. "Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα ποσοστά επαναστένωσης των αρτηριών είναι μόνο 5% και στις δύο ομάδες ασθενών που διερευνήθηκαν αντίστοιχα. Δηλαδή πρόκειται για πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα", επεσήμανε.. Σχετικά υπενθύμισε ότι "με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία τα ποσοστά επαναστένωσης των αρτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 5-10% σε ασθενείς τους οποίους τοποθετήθηκε φαρμακευτικό στεντ και μεταξύ του 15-20% στους ασθενείς τους οποίους τοποθετήθηκε στεντ χωρίς φάρμακο.

Οι παράγοντες κινδύνου
Παράλληλα με την μελέτη των πιο πάνω παραμέτρων, οι ερευνητές, έλεγξαν και κατά πόσο οι ασθενείς που κατέληξαν στο Εργαστήριο του Νοσοκομείου Λευκωσίας βρίσκονταν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για πρόκληση καρδιαγγειακού προβλήματος. Και όντως. Η έρευνα κατέδειξε, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που συμμετείχαν, είχαν διαβήτη αλλά και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό είναι καπνιστές. "Αυτοί οι δύο παράγοντες, θεωρούνται παράγοντες υψηλού κινδύνου για πρόκληση καρδιακών επεισοδίων", τόνισε ο δρ Γεωργίου. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι από τα 338 άτομα, ποσοστό 38% είχε διαβήτη και ποσοστό 40% είναι καπνιστές. Καταλήγοντας ο δρ Γεωργίου τόνισε ότι η έρευνα διενεργήθηκε με την ενεργό συμμετοχή τόσο του προϊσταμένου του Εργαστηρίου, δρ Παναγιώτη Αβρααμίδη όσο και του ειδικευόμενου επεμβατικού καρδιολόγου Κυριάκου Γιάγκου.
ΑΘΗΝΑ ΤΥΡΙΜΟΥ
Κωδικός άρθρου: 829478
ΠΟΛΙΤΗΣ - 25/10/2008

Αρχείο Αναρτήσεων