Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Μυοκαρδιοπάθειες

Οι μυοκαρδιοπάθειες αποτελούν παθήσεις του μυοκαρδίου και οφείλονται σε διάφορες αιτίες, ενώ τα συμπτώματά τους όπως και ο τρόπος αντιμετώπισής τους διαφέρουν ανάλογα με την αιτιολογία τους. Στις μυοκαρδιοπάθειες το μυοκάρδιο άλλοτε χάνει την ελαστικότητά του, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των καρδιακών κοιλοτήτων, και άλλοτε γίνεται παχύτερο ή σκληρό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο μυϊκός ιστός αντικαθίσταται από ουλώδη ιστό. Αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών είναι η ελάττωση της συστολικής ικανότητας του μυοκαρδίου να αποστείλει το αίμα σε όλο το σώμα, γεγονός που καταλήγει σε καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες και άλλες επιπλοκές. Οι τέσσερις κύριες κατηγορίες μυοκαρδιοπαθειών είναι η διατατική, η υπερτροφική, η περιοριστική και η αρρυθμογενής δεξιά κοιλιακή δυσπλασία.
Ορισμένες μυοκαρδιοπάθειες προκαλούνται από συγκεκριμένη αιτία, όπως είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η υπέρταση, η λοίμωξη από ιούς. Μερικοί τύποι όμως μυοκαρδιοπαθειών οφείλονται σε γενετικές μεταλλάξεις και εμφανίζονται σε πολλά άτομα της ίδιας οικογένειας. Σε μερικές περιπτώσεις μυοκαρδιοπαθειών, δεν ανευρίσκεται η αιτία και τότε ονομάζονται ιδιοπαθείς μυοκαρδιοπάθειες. Πιο συγκεκριμένα, η διατατική μυοκαρδιοπάθεια μπορεί να οφείλεται σε προχωρημένη στεφανιαία νόσο, οπότε λέγεται ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, σε λοιμώξεις, σε κατάχρηση οινοπνεύματος, σε επιπλοκή της εγκυμοσύνης, σε ορισμένες τοξίνες και σε ουσίες ή φάρμακα. Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια μπορεί να κληρονομηθεί, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτιολογία της είναι άγνωστη.
Η περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια περιλαμβάνει την αιμοχρωμάτωση (εναπόθεση σιδήρου σε διάφορους ιστούς και στο μυοκάρδιο), την αμυλοείδωση (ανώμαλες πρωτεΐνες κάθονται στο μυοκάρδιο), τη σαρκοείδωση (ειδική φλεγμονή σε διάφορα όργανα, περιλαμβανομένης της καρδιάς) και τις διάφορες μορφές διαταραχών του κολλαγόνου. Η αρρυθμογενής δεξιά κοιλιακή δυσπλασία είναι κληρονομική πάθηση και μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες επικίνδυνες, πολλές φορές, για τη ζωή. Οι μυοκαρδιοπάθειες μπορεί να προσβάλουν όλες τις ηλικίες, από τη βρεφική μέχρι τη γεροντική ηλικία. Ορισμένες ηλικίες όμως προσβάλλονται συχνότερα από ορισμένες μορφές μυοκαρδιοπάθειας, όπως τα νέα άτομα παρουσιάζουν πρώιμα τις εκδηλώσεις της αρρυθμογενούς δεξιάς κοιλιακής δυσπλασίας και οι ενήλικοι συχνότερα την ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Μερικοί ασθενείς ζουν φυσιολογικής ζωής χωρίς συμπτώματα, χωρίς να ξέρουν ότι πάσχουν, ενώ άλλοι ασθενείς παρουσιάζουν γρήγορα συμπτώματα και επιπλοκές. Σύγχρονες θεραπείες μπορεί να ελαττώσουν τα συμπτώματα και τις επιπλοκές.

Αρχείο Αναρτήσεων