Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Φούρνοι μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούν έχουν κατηγορηθεί ότι η ακτινοβολία -μικροκυμάτων- που εκπέμπουν μπορεί να καταστρέφει θρεπτικά συστατικά στις τροφές και στα λαχανικά.

Σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες, όμως, η πραγματικότητα είναι απολύτως αντίθετη. Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τον βαθμό αλλοίωσης των συστατικών είναι η διάρκεια μαγειρέματος, η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου υγρού και η θερμοκρασία μαγειρέματος.

Επειδή οι φούρνοι μικροκυμάτων χρησιμοποιούν λιγότερη θερμότητα από τις συμβατικές μεθόδους και συντομότερους χρόνους μαγειρέματος, αυτοί έχουν γενικώς τις ολιγότερο καταστρεπτικές επιδράσεις..

Σε μελέτες στο Πανεπιστήμιο Cornell επιστήμονες παρατήρησαν τις επιπτώσεις του μαγειρέματος στα λαχανικά και διαπίστωσαν ότι το σπανάκι διατήρησε άθικτο όλο σχεδόν το φυλλικό άλας όταν μαγειρεύτηκε σε μικροκύματα, αλλά έχασε περίπου το 77% του φυλλικού άλατος όταν μαγειρεύτηκε στον συμβατικό φούρνο. Διαπίστωσαν επίσης ότι το μπέικον που μαγειρεύτηκε σε μικροκύματα είχε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα καρκινογόνων νιτροζαμινών από το συμβατικώς μαγειρεμένο μπέικον.

Αρχείο Αναρτήσεων