Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Γενικά για τη στεφανιαία νόσο

Η στεφανιαία νόσος (Σ.Ν.) αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου και νοσηλείας στο σύγχρονο δυτικό κόσμο.Τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα αποτελεί η εξάπλωση της νόσου σε άτομα νεαρής ηλικίας και κυρίως μεταξύ 30-40 ετών.Βασικός παθογενετικός παράγοντας είναι η ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας στον αυλό των στεφανιαίων αγγείων και η δημιουργία στένωσης αυτών.
Εντόπιση
Πιο συχνά προσβάλλεται η δεξιά στεφανιαία αρτηρία, ακολουθεί ο αριστερός πρόσθιος κατιών κλάδος και τέλος η περισπώμενη αρτηρία. Σε ποσοστό 10-20% των ασθενών με στεφανιαία νόσο συμμετέχει και το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας.
Προδιαθεσικοί παράγοντες
1. Υπερλιπιδαιμία.
2. Αρτηριακή υπέρταση
3. Κάπνισμα.
4. Σακχαρώδης διαβήτης
5. Προσωπικότητα τύπου Α
6. Κληρονομικότητα
Συχνότητα
Η Σ.Ν. δεν είναι συχνή σε άτομα ηλικίας 30-40 ετών αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση επιπολασμού και επίπτωσης.
Σε άτομα ηλικίας 40-50 ετών είναι συχνότερη στους άνδρες (άνδρες / γυναίκες : 10/1)
Στην ηλικία των 50-60 ετών η σχέση άνδρες / γυναίκες γίνεται 2/1, ενώ από την ηλικία των 60 ετών και άνω η συχνότητα εμφάνισης ανάμεσα στα δύο φύλα σχεδόν εξισώνεται.
Κλινική εικόνα
Η στεφανιαία νόσος εκδηλώνεται με τη μορφή στηθάγχης, δηλαδή ως οπισθοστερνικό άλγος που εμφανίζεται μετά από κόπωση, ψυχική ένταση, πλούσιο γεύμα, ή πολύωρη έκθεση στον ήλιο. Ο πόνος ακτινοβολεί προς τον τράχηλο, το αριστερό άνω άκρο και τη μεσοωμοπλάτιο χώρα. Η μορφή αυτή της στηθάγχης καλείται σταθερή. Όταν η στηθάγχη εκδηλώνεται στην ηρεμία καλείται ασταθής στηθάγχη. Ασταθής χαρακτηρίζεται και η μετεμφραγματική στηθάγχη που εμφανίζεται εντός 4 εβδομάδων από ένα οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Επίσης η Σ.Ν. μπορεί να εκδηλωθεί ως έμφραγμα, ή με αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, δύσπνοια.
Διαγνωστικές εξετάσεις
Η.Κ.Γ. : Μπορεί να είναι φυσιολογικό παρόλο που υπάρχει Σ.Ν. Μπορεί να υπάρχουν ευρήματα συμβατά με έμφραγμα μυοκαρδίου, αρρυθμίες ή διαταραχές επαναπόλωσης.
Δοκιμασία κοπώσεως:απλό ή σε συνδυασμό με θάλλιο.
Βιοχημικές εξετάσεις:έλεγχος χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων και σακχάρου αίματος.
Υπερηχογράφημα καρδιάς:ελέγχονται η κινητικότητα των κοιλιακών τοιχωμάτων, η μορφολογία των βαλβίδων, η ύπαρξη ανευρύσματος στην αριστερά κοιλία, ακινητικές ή υποκινητικές περιοχές του μυοκαρδίου.
Στεφανιογραφία:ελέγχονται οι βλάβες στις στεφανιαίες αρτηρίες. Ταυτόχρονα γίνεται και αριστερά κοιλιογραφία, με την οποία εκτιμάται το μέγεθος της αριστεράς κοιλίας, η ύπαρξη ανευρύσματος της αριστεράς κοιλίας, η λειτουργικότητα της μιτροειδούς βαλβίδας και τέλος η κινητικότητα των τοιχωμάτων της αριστεράς κοιλίας.
Αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου
Η Σ.Ν. αντιμετωπίζεται είτε φαρμακευτικά, είτε χειρουργικά ή με διαδερμική στεφανιαία αγγειοπλαστική (PTCA).
Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Χορήγηση νιτρώδων, ανταγωνιστών των διαύλων ασβεστίου, β-αναστολέων και συμπληρωματικά χορηγείται ασπιρίνη.
Με την φαρμακευτική αγωγή αντιμετωπίζεται η σταθερή στηθάγχη. Είναι επίσης αποτελεσματική και στην ασταθή στηθάγχη την οποία μετατρέπει σε σταθερή. Μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης ακολουθεί η στεφανιογραφία και αναλόγως των ευρημάτων αποφασίζεται το είδος της αντιμετώπισης.
Στεφανιαία αγγειοπλαστική-διαδερμική (PTCA)
Αποτελεί θεραπευτική, μη εγχειρητική μέθοδο αντιμετώπισηςτης Σ.Ν., με αποτελεσματικότητα που πλησιάζει το 90% σε επιλεγμένα κέντρα.
Ενδείξεις
 • Στεφανιαία νόσος ενός αγγείου
 • Σταθερή στηθάγχη
 • Στεφανιαία νόσος πολλών αγγείων, με πιθανότητα επιτυχίας το 60% σε ειδικά κέντρα
 • Ασταθή στηθάγχη, σε ειδικά κέντρα, υπό καρδιοχειρουργική επίβλεψη και υποστήριξη
Επιπλοκές
 • Διαχωρισμός: μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή μυοκαρδιακή ισχαιμία και να απαιτηθεί επείγουσα αορτοστεφανιαία παράκαμψη
 • Εμβολή σε περιφερικότερα τμήματα του αγγείου
 • Απόφραξη κλάδων που ξεκινούν από το σημείο της στένωσης
 • Διάτρηση ή ρήξη στεφανιαίας αρτηρίας και να απαιτηθεί επείγουσα αορτοστεφανιαία παράκαμψη
 • Επαναστένωση
Χειρουργική αντιμετώπιση-αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG)
Ενδείξεις
 • Νόσος στελέχους ή στομίου της αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας (ΑΣΑ)
 • Νόσος 2 ή 3 αγγείων και συνοδό δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας
 • Κεντρική στένωση του πρόσθιου κατιόντα κλάδου της ΑΣΑ
 • Ασταθής στηθάγχη και νόσος 2 ή 3 αγγείων και χαμηλό κλάσμα εξώθησης της αριστεράς κοιλίας
 • Νόσος 2 ή 3 αγγείων με συνοδό στηθάγχη ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή
 • Σ.Ν. και μηχανική επιπλοκή οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου (Ο.Ε.Μ.)
 • Σ.Ν. και αρρυθμίες ισχαιμικής αιτιολογίας
 • Ο.Ε.Μ.
 • Ανεπιτυχής PTCA
Αντενδείξεις
 • Όταν δεν υπάρχει βιώσιμο μυοκάρδιο κατά τον σπινθηρογραφικό έλεγχο με θάλλιο
 • Όταν η στηθάγχη οφείλεται σε σπασμό των στεφανιαίων αρτηριών (τύπου Printzmental)
 • Δεξιά καρδιακή κάμψη
 • Συνυπάρχον κακόηθες νεόπλασμα με βραχύ προσδόκιμο επιβίωσης.
Μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται για την επαναιμάτωση του μυοκαρδίου είναι η αριστερά μαστική αρτηρία (LIMA), η δεξιά μαστική αρτηρία, η γαστροεπιπλοϊκή αρτηρία, η κερκιδική αρτηρία και η μείζονα σαφηνής φλέβα.
Απώτερη επιβίωση ασθενών μετά από CABG
1 μήνας 96,5%
1 χρόνος 95%
5 χρόνια 88%
10 χρόνια 75%
15 χρόνια 60%
Ποσοστό επανεγχειρήσεων για Σ.Ν.
5ετία 5%
10ετία 11%
15ετία 17%

Αρχείο Αναρτήσεων