Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Αίτια Πνιγμού στους Έλληνες

Πνιγμός είναι ο θάνατος ατόμου από ασφυξία μετά από παρατεταμένη ακούσια ή εκούσια εμβύθιση σε νερό ή άλλο υγρό μέσο. Διακρίνεται σε 'υγρό' και 'ξηρό' πνιγμό.
Υγρός πνιγμός σημαίνει ότι έχει συμβεί εισρόφηση υγρού, ενώ ο όρος ξηρός πνιγμός αναφέρεται στην ασφυξία που συμβαίνει δευτεροπαθώς από τον έντονο λαρυγγόσπασμο και απουσία εισρόφησης. Έχει βρεθεί ότι το 10 - 15%των θυμάτων δεν παρουσιάζουν σημείο εισρόφησης.
Υπάρχουν παθοφυσιολογικές διαφορές μεταξύ πνιγμού σε πόσιμο, θαλάσσιο και μολυσμένο νερό.
Αποκλειστικές αιτίες ενός ατυχήματος από εμβύθιση είναι δύσκολο να καθοριστούν. Οι παράγοντες όμως που μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα πνιγμού είναι οι εξής:
1) Ανικανότητα για κολύμβηση
2) Ατύχημα κατάδυσης
3) Υποθερμία
4) Υδροπληξία
5) Καταπόνηση-εξάντληση-ηλικία
6) Επιληψία
7) Ίλιγγος
8) Απόπειρα αυτοκτονίας
9) Λήψη οινοπνεύματος
10) Ναρκωτικά
11) Γαστρική υπερφόρτωση
12) Ασυμπτωματικά τραύματα παιδικής ηλικίας
13) Νόσοι κινητικού νευρώνα
14) Καρδιακά νοσήματα
15) Αναπηρία
16) Ψυχιατρικά νοσήματα
Την δεκαετία 1985-1995, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 2.775 άτομα, είχαν σαν αιτία θανάτου στην χώρα μας τον πνιγμό. Από αυτά τα 2.414, ποσοστό 87% πνίγηκαν στη θάλασσα, τα υπόλοιπα 361, ποσοστό 13% σε λίμνες, ποτάμια κ.λ.π. Επί του συνόλου οι 2.144 είναι άνδρες, ποσοστό 77% και 631 γυναίκες, ποσοστό 23%, αναλογία ανδρών - γυναικών περίπου 3,5 : 1.
Επιρρεπείς σε πνιγμό είναι οι άνδρες μεταξύ των ηλικιών 20 - 39, 609 άτομα επί του συνόλου 679 πνιγμών αυτών, ποσοστό 89.75%, ήταν άνδρες ενώ οι γυναίκες παρουσίαζαν το χαμηλότερο ποσοστό τους, 70 άτομα, δηλ. το 10.25%.
Η μεγάλη κολυμβητική και καταδυτική δραστηριότητα καθώς και η λήψη οινοπνευματωδών ποτών και ναρκωτικών είναι οι περισσότεροι παράγοντες πνιγμού σε άνδρες των ηλικιών αυτών. Την μεγαλύτερη επιρρέπεια οι γυναίκες παρουσιάζουν μεταξύ των ηλικιών 60 - 79 ετών.
Πράγματι, σε σύνολο 880 πνιγμών οι γυναίκες ήταν 296, ποσοστό 33.6%
Οι πιθανότεροι παράγοντες πνιγμού είναι τα καρδιακά νοσήματα, η ανικανότητα κολύμβησης, καταπόνηση, εξάντληση και ηλικία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του ΥΕΝ, την δεκαετία αυτή στην χώρα μας πνίγηκαν 2.414 άτομα. Από αυτά τα 1.884, ποσοστό 78% ήταν άνδρες και 530 γυναίκες, ποσοστό 22%.
Η διαφορά αυτή βέβαια οφείλεται στην πλούσια κολυμβητική και καταδυτική δραστηριότητα των ανδρών καθώς και στον ναυτικό επαγγελματισμό τους.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι από τα 2.414 άτομα με πνιγμό τα 1.877 ήταν Έλληνες, ποσοστό 77,7% και οι υπόλοιποι 537, ποσοστό 22.3% ήταν αλλοδαποί.
Οι αριθμοί αυτοί, οι οποίοι κατά την αποψή μας, για μια χώρα θαλάσσια και ναυτική όπως η δική μας, είναι μεγάλοι, καθιστούν τον πνιγμό σαν ατύχημα δεύτερο σε αριθμό θανάτων, μετά τα τροχαία ατυχήματα.
Η καλύτερη μέθοδος για τη μείωση των ατυχημάτων πνιγμού, είναι η πρόληψη. Χρειάζεται ενημέρωση της κοινής γνώμης ή εκπαίδευση του κοινού και μέτρα ασφαλείας σε μέρη λουομένων είναι μέθοδοι που δίνουν έμφαση στην πρόληψη. Η εκπαίδευση παραϊατρκού προσωπικού και η εκλαϊκευση τεχνικών αναζωογόνησης είναι ένας άλλος στόχος. Οι πρώτες βοήθειες παρέχονται στον τόπο του ατυχήματος από το υπάρχον παραϊατρικό ή από το παριστάμενο κοινό και η περαιτέρω αντιμετώπιση γίνεται τελικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου. Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες(πολλά νησιά, λίμνες, ποτάμια), αυξημένη τουριστική κίνηση, αύξηση των καταδυτικών δραστηριοτήτων, οι εγκαταστάσεις αθλημάτων υγρού στίβου και η εποχή(του χρόνου) επηρεάζουν το σχηματισμό του συστήματος εκτάκτων περιστατικών για την αντιμετώπιση του πνιγμού. Στη χώρα μας, ο σχεδιασμός επιβάλλεται να γίνεται τους θερινούς μήνες, γιατί τότε παρουσιάζονται οι περισσότερες περιπτώσεις πνιγμού.

Αρχείο Αναρτήσεων