Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Αξονική στεφανιογραφία

Πραγματικότητα αποτελεί πλέον η ανώδυνη αξονική στεφανιογραφία. Μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο, οι σύγχρονοι πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι σαρώνουν ολόκληρο το σώμα και δίνουν αξιόπιστες τρισδιάστατες εικόνες από την καρδιά, τα στεφανιαία αγγεία και όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μειώνει στο ελάχιστο την ταλαιπωρία του ασθενούς, ο οποίος πλέον ανώδυνα μπορεί να υποβληθεί σε στεφανιογραφία. Η αξιολόγηση των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς πριν από μερικά χρόνια γινόταν μόνο με την κλασική στεφανιογραφία, με καθετηριασμό στην καρδιά.Η μέθοδος αυτή συνεχίζει και σήμερα να λειτουργεί και να ισχύει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται κανείς να κάνει επεμβατική τοποθέτηση stent. Όμως, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται οι πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι, μηχανήματα που λειτουργούν με πολλαπλές τομές και έχουν τη δυνατότητα λόγω της μεγάλης ταχύτητάς τους να απεικονίσουν τα στεφανιαία αγγεία της καρδιάς! Επειδή η καρδιά είναι όργανο το οποίο πάλλεται,πρέπει η μέθοδος που το αξιολογεί και το καταγράφει να έχει μεγάλη ταχύτητα, για να μπορέσει να λειτουργήσει ενδιάμεσα από τους παλμούς της καρδιάς και να μην έχει κινητικά σφάλματα.

Πώς γίνεται

Είναι μια κλασική εξέταση αξονικού τομογράφου, μόνο που τα μηχανήματα είναι ταχύτατα! Κατ’ αρχάς εγχύεται σκιαγραφικό στη φλέβα του ασθενούς και στη συνέχεια λαμβάνονται πολλαπλές τομές, οι οποίες καταγράφονται στο σκληρό δίσκο του αξονικού τομογράφου. Έπειτα, με ένα ειδικό μηχάνημα επεξεργασίας των εικόνων, γίνεται επεξεργασία και ανασύνθεση,απεικονίζοντας τα στεφανιαία αγγεία σε διάφορα επίπεδα.Η εξέταση αυτή καθ αυτή διαρκεί μόνο 10-15 δευτερόλεπτα,αλλά πρέπει να προηγηθεί μία μικρή προετοιμασία προκειμένου να γίνει η έγχυση του σκιαγραφικού. Πρέπει να επισημανθεί ότι η αξονική στεφανιογραφία δεν αντικαθιστά την κλασική στεφανιογραφία.

Είναι εξίσου αξιόπιστη μέθοδος και μπορεί να απεικονίσει τη στένωση και την αθηρωμάτωση των στεφανιαίων πάρα πολύ καλά.Με τη μέθοδο ανιχνεύονται οι βλάβες των αγγείων σε ποσοστό γύρω στο 95%. Πότε χρησιμοποιείται Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χαρτογράφηση της καρδιάς σε ανθρώπους που έχουν κλινικά συμπτώματα, δηλαδή έχουν υπόνοια στεφανιαίας νόσου, με προκάρδια άλγη και ανάλογα τέτοια
συμπτώματα. Χρησιμοποιείται, επίσης, σε ανθρώπους υψηλού κινδύνου, που έχουν οικογενειακό ιστορικό εμφράγματος ή στεφανιαίας νόσου ή έχουν υψηλά επίπεδα χοληστερίνης και άλλους παράγοντες κινδύνου.Μετά την ηλικία των 50 μπορεί να γίνει για προληπτικούς λόγους.

Αντενδείξεις

Το φάρμακο που χρησιμοποιείται στην αξονική στεφανιογραφία μπορεί να το πάρει ο καθένας, εκτός από τους αλλεργικούς ασθενείς.

Αρχείο Αναρτήσεων