Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Διακόψτε το κάπνισμα

Όσο εύκολη υπόθεση είναι η έναρξη του καπνίσματος τόσο δύσκολη και επίπονη προσπάθεια προϋποθέτει η διακοπή του. Στον τομέα αυτό έρχονται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος, στα οποία έμπειροι επιστήμονες θα προτείνουν την καλύτερη μέθοδο για τον καθένα

Με τη δύναμη της θέλησης

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτόβουλης διακοπής, το ένα τρίτο των καπνιστών δεν καταφέρνει να απέχει περισσότερο από δύο μέρες! Μόνο το 3%- 5% συνεχίζει να απέχει για ένα χρόνο και θεωρείται ότι επέτυχε στην προσπάθειά του.

Εναλλακτικές θεραπείες
Περιλαμβάνουν θεραπεία συμπεριφοράς, ομαδικά προγράμματα, πλύσεις στόματος που κάνουν τη γεύση των τσιγάρων απωθητική, ύπνωση και βελονισμό. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτές τις μεθόδους είναι κατά μεγάλο βαθμό ελλιπή, αφού υπήρχαν μόνο λίγες ικανοποιητικές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με παρακολούθηση όλων των συμμετεχόντων.

Θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης
Πολλοί καπνιστές έχουν αντιρρήσεις στη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης, καθώς τη θεωρούν ως παράταση της εξάρτησης από τη νικοτίνη ή ως μεταφορά αυτής τη εξάρτησης.

Θεραπεία με βαρενικλίνη
Η βαρενικλίνη είναι νέα φαρμακευτική ουσία που κυκλοφόρησε τελευταία στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα φάρμακο που δεν είναι υποκατάστατο νικοτίνης, δεν έχει αντικαταθλιπτική δράση και που όμως έχει πολύ

καλά αποτελέσματα στη μείωση της επιθυμίας για κάπνισμα, στα συμπτώματα στέρησης και ικανοποίησης. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, στην οποία χορηγήθηκε σε καπνιστές φαρμακευτική αγωγή με βαρενικλίνη γιαδώδεκα εβδομάδες, μετά την πάροδο ενός χρόνου από το τέλος της αγωγής το 58,3% είχε διακόψει πλήρως το κάπνισμα. Οι παρενέργειες από τη χρήση της βαρενικλίνης είναι σε μικρό ποσοστό και συχνότερες στις γυναί-κες και περιλαμβάνουν ναυτία, μετεωρισμό, αϋπνία, ζάλη και περίεργα όνειρα. Η ουσία αυτή έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας, είναι ασφαλής στη χρήση της, όμως θα πρέπει να χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Πόσο εξαρτημένος είστε

Πόσο γρήγορα, αφού ξυπνήσετε, καπνίζετε το πρώτο τσιγάρο;
Α. μέσα στα πρώτα 5 λεπτά (3 πόντοι)
Β. 6-30 λεπτά μετά (2 πόντοι)
Γ. 31-60 λεπτά μετά (1 πόντος)
Δ. περισσότερο από 60 λεπτά
μετά (0 πόντοι)

Σας είναι δύσκολο να μην καπνίσετε σε μέρη όπου το κάπνισμα απαγορεύεται;
Α. Ναι (1 πόντος)
Β. Όχι (0 πόντοι)

Ποιο τσιγάρο σας είναι πιο δύσκολο να μην καπνίσετε;
Α. Το πρώτο της ημέρας (1 πόντος)
Β. Οποιοδήποτε άλλο (0 πόντοι)

Πόσα τσιγάρα την ημέρα καπνίζετε;
Α. 10 ή λιγότερα (0 πόντοι)
Β. 11-20 (1 πόντος)
Γ. 21-30 (2 πόντοι)
Δ. 31 ή περισσότερα (3 πόντοι)

Καπνίζετε πιο πολύ το πρωί απ’ ό,τι το απόγευμα;
Α. Ναι (1 πόντος)
Β. Όχι (0 πόντοι)

Καπνίζετε ακόμα κι όταν είστε άρρωστος και αναγκάζεστε να μείνετε στο κρεβάτι;
Α. Ναι (1 πόντος)
Β. Όχι (0 πόντοι)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
0 έως 3 βαθμούς:
Ελαφρά εξαρτημένος καπνιστής.

4 έως 6 βαθμούς:
Μέτρια εξαρτημένος

7 έως 10 βαθμούς:
Πολύ εξαρτημένος καπνιστής.

Στην Ελλάδα το 65% των καπνιστών συγκεντρώνει 7-10 βαθμούς, δηλαδή αποτελούν πολύ εξαρτημένους καπνιστές.

Με τη συνεργασία του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΤΕΝΤΑΛΑΚΗ, Πνευμονολόγου

Αρχείο Αναρτήσεων