Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Μέτρα πρόληψης για τη νέα γρίπη

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ κατά της διασποράς της νέας γρίπης A (H1N1)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Ενημερωθείτε για τη νέα γρίπη

Αφίσα
Προστατεύστε τον ευατό σας και τους γύρω σας

Αφίσα
Αν ταξιδεύετε προς προσβεβλημένες περιοχές

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Αρχείο Αναρτήσεων