Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Το εμβόλιο για τη γρίπη μειώνει τους θανάτους σε ασθενείς που έχουν στεφανιαία νόσο της καρδίας.

Δυστυχώς μόνο λίγοι ασθενείς με καρδιακές παθήσεις εμβολιάζονται για τη
γρίπη. Υπολογίζεται ότι μόνο το ένα τρίτο των ασθενών αυτών
εμβολιάζονται κατά της γρίπης. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο
εμφράγματος μυοκαρδίου, θανάτου και επειγόντων επεμβάσεων για τη
διάνοιξη αποφραγμένων στεφανιαίων αρτηριών.
Το 2003, έρευνες έδειξαν ότι το εμβόλιο για τη γρίπη σε ασθενείς με
ιστορικό καρδιακού επεισοδίου, αγγειοπλαστικής με μπαλονάκι και
τοποθέτησης στέντ σε στεφανιαία αρτηρία, μείωνε κατά 50% τον κίνδυνο
θανάτου στο χρόνο που ακολουθούσε τον εμβολιασμό. Παράλληλα μείωνε για
την ίδια περίοδο κατά 20% τον κίνδυνο εισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω
προβλήματος καρδίας.
Τώρα μια νέα έρευνα που έγινε στην Πολωνία που συμπεριέλαβε 658 ασθενείς
με στεφανιαία νόσο, έδειξε ανάλογα αποτελέσματα. Στους 325 ασθενείς
δόθηκε το εμβόλιο κατά της γρίπης ενώ στους υπόλοιπους 333 δόθηκε
εικονικό φάρμακο.
Μετά από την πάροδο 296 ημερών, φάνηκε ότι οι ασθενείς που δεν έλαβαν το
εμβόλιο είχαν διπλάσιες πιθανότητες σε σύγκριση με τους ασθενείς που
εμβολιάσθηκαν, να υποστούν καρδιακή προσβολή, να υποβληθούν σε
επείγουσα, μη προγραμματισμένη αγγειοπλαστική επέμβαση για διάνοιξη
απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας και θανάτου λόγω καρδίας.
Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι εκπληκτικά αλλά λογικά.
Πράγματι οποιαδήποτε ιογενής μόλυνση όπως και η γρίπη, υποχρεώνει την
καρδία να δουλεύει πιο σκληρά. Οι ασθενείς που έχουν εξασθενημένη καρδία
είτε διότι έχουν ιστορικό προηγούμενης καρδιακής προσβολής ή επεμβάσεων
οποιασδήποτε μορφής στην καρδία, θα υποστούν πολύ σοβαρότερες συνέπειες
όταν προσβληθούν από τον ιό της γρίπης.
Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την
επιβίωση των καρδιοπαθών ασθενών όταν λαμβάνουν το εμβόλιο της γρίπης.
Προς το παρόν το ζήτημα αυτό διερευνάται για να φανεί σε τι οφείλεται η
καλύτερη επιβίωση των εμβολιασμένων καρδιοπαθών σε σύγκριση με τους
καρδιοπαθείς που δεν εμβολιάστηκαν, ανεξάρτητα από την προσβολή από τον
ιό της γρίπης.
Ο μαζικότερος εμβολιασμός του πληθυσμού για τη γρίπη, ιδιαίτερα των
ηλικιωμένων, θα προστατεύει πιθανότατα επιπρόσθετα και άτομα που έχουν
στεφανιαίο πρόβλημα και ακόμη δεν το γνωρίζουν.
Συμπερασματικά, θα συγκρατήσουμε ότι η γρίπη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη
για ασθενείς με καρδιακά προβλήματα, ιδιαίτερα με στεφανιαία νόσο της
καρδίας.
Οι γιατροί αλλά και οι ασθενείς με καρδιακό πρόβλημα, θα πρέπει να μην
αμελούν να γίνεται ο εμβολιασμός κατά της γρίπης κάθε χρόνο κατά
προτίμηση πριν το τέλος του Νοεμβρίου.

Αρχείο Αναρτήσεων