Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Διακοπές και καρδιά

Αυτό είναι ένα από τα συχνότερα παράπονα που ακούει ένας καρδιολόγος. Ο
φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός καθορίζεται από τον φλεβόκομβο, που είναι
ο φυσικός βηματοδότης της καρδιάς και βρίσκεται στην πάνω δεξιά
κοιλότητα της καρδιάς. Ο φλεβόκομβος στέλνει ηλεκτρικά ερεθίσματα στα
κάτω διαμερίσματα της καρδιάς, τις κοιλίες, μέσω συγκεκριμένων
διαδρομών. Ο ρυθμός που προκύπτει είναι φυσιολογικός, αφού πρώτα
συσπώνται τα πάνω διαμερίσματα, δηλαδή οι κόλποι, και μετά ακολουθούν οι
κοιλίες.
Η αίσθηση του διακοπτόμενου ρυθμού προέρχεται από άλλα ηλεκτρικά
ερεθίσματα που ξεκινούν από άλλες περιοχές των κόλπων ή των κοιλιών.
Αυτά τα έκτοπα ερεθίσματα είναι πολύ συχνά και αυξάνονται με το στρες
και την αυξημένη κατανάλωση καφεΐνης. Όσο μεγαλώνουμε, αυτές οι έκτακτες
συστολές γίνονται συχνότερες. Γενικά, δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα,
αλλά αν επιμένουν καλό είναι να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Αρχείο Αναρτήσεων