Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ (ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ)

Τι δείχνει το HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

Το Holter ρυθμού είναι ένας φορητός ηλεκτροκαρδιογράφος που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς ενός περιπατητικού ασθενούς για 24 ώρες. Αυτή η εξέταση κρίνεται συνήθως απαραίτητη, όταν ο γιατρός σας υποψιάζεται αρρυθμία, συχνά βασιζόμενος στα συμπτώματα που εσείς του αναφέρετε, όπως π.χ. ότι η καρδιά σας χτυπάει δυνατά ή γρήγορα ή ότι νιώθετε «φτερουγίσματα».

Η εξέταση είναι ανώδυνη και δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία εκ μέρους του εξεταζόμενου. Καλώδια από τη συσκευή εφαρμόζονται πάνω στο δέρμα του, και μετά εκείνος καλείται να ακολουθήσει κανονικά το συνηθισμένο καθημερινό του πρόγραμμα. Επίσης, θα χρειαστεί να κρατάει ένα μικρό ημερολόγιο ώστε να μπορεί ο γιατρός να συσχετίσει τα αποτελέσματα της καταγραφής με τα αναφερόμενα από τον ίδιο τον εξεταζόμενο συμπτώματα.

Τι είναι το TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ (ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ);

Το TRIPLEX καρδιάς, ή αλλιώς διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς, αποτελεί μια ανώδυνη εξέταση για τις καρδιακές κοιλότητες και βαλβίδες. Δεν πρόκειται για ακτινογραφία. Βασίζεται στη χρήση υπερηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας προκειμένου να απεικονιστούν οι τέσσερις καρδιακές κοιλότητες και οι βαλβίδες. Τα κύματα του ήχου ανακλώνται και παράγουν εικόνες και ήχους, που χρησιμοποιεί ο καρδιολόγος ώστε να μπορέσει να ανιχνεύσει πιθανή βλάβη ή νόσο.

Το ηχοκαρδιογράφημα είναι μια ασφαλής, μη επεμβατική εξέταση κατά την οποία χρησιμοποιείται η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται και για την προγεννητική απεικόνιση των εμβρύων. Η εξέταση γίνεται ως εξής: απλώνεται ένα ειδικό τζελ πάνω στο τοίχωμα του θώρακα, και μετά, πάνω σε αυτή την περιοχή, ο ιατρός μετακινεί έναν ηχοβολέα ο οποίος παράγει εικόνες.

Αρχείο Αναρτήσεων