Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Viagra Παρενέργειες

Είναι πιθανό να έχετε ήδη ακούσει για το VIAGRA, το οποίο είναι ένα φάρμακο για τη θεραπεία διαταραχής της στύσης, όπως είναι πιθανόν επίσης να έχετε ακούσει και κάποια συμβάντα σε καρδιοπαθείς που πήραν το συγκεκριμένο φάρμακο. Ας πούμε λοιπόν δυό λόγια για ενημέρωση όσων προτίθενται να το χρησιμοποιήσουν.

Επειδή η σεξουαλική πράξη συνοδεύεται απο αυξημένο καρδιακό έργο, που απαιτεί αυξημένη παροχή οξυγόνου στο μυοκάρδιο, η κατάσταση της καρδιακής λειτουργίας πρέπει να αξιολογείται πρίν τη χρήση του VIAGRA. Έτσι πρίν γίνει χρήση του VIAGRA απο άτομα με υποψία στεφανιαίας νόσου, καλό είναι να υποβάλλονται σε μια δοκιμασία κόπωσης ώστε να εκτιμάται η λειτουργική κατάσταση της καρδιάς, διότι δέν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν νιτρώδες υπογλώσσιο σε ενδεχόμενη στηθαγχική κρίση κατα τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής με VIAGRA. Κατά συνέπεια, ασθενής που διακομίζεται με στηθαγχική κρίση ή έμφραγμα μυοκαρδίου που συνέβη κατά τη σεξουαλική πράξη, πρέπει να ερωτάται αν πήρε VIAGRA ή να το λέει ο ίδιος αμέσως στον εφημερεύοντα ιατρό των εξωτερικών ιατρείων, πρίν του χορηγηθούν νιτρώδη. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε οτι εκτός απο το VIAGRA υπάρχουν και άλλα φάρμακα στα φαρμακεία για την εν λόγω πάθηση όπως το CIALIS και το LEVITRA.

Το βασικότερο πρόβλημα που προκύπτει με τη χρήση αυτών των φαρμάκων αφορά καρδιοπαθείς οι οποίοι παίρνουν νιτρώδη φάρμακα. Τα νιτρώδη είναι αγγειοδιασταλτικές ουσίες που κυκλοφορούν σε μορφή χαπιών, καψουλών αλλά και ως αυτοκόλλητα ''εμπλαστράκια''. Συνήθως τα χορηγούμε μετά από ένα έμφραγμα της καρδιάς και για λίγους μήνες. Σπάνια τα δίνουμε για μακροχρόνια θεραπεία. Το VIAGRA μπορεί να προκαλέσει αύξηση της υποτασικής τους δράσης. Επομένως, ταυτόχρονη χορήγηση VIAGRA και νιτρωδών, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη και απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Η μεγάλη και απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης, απο τη συνέργεια του VIAGRA και των νιτρωδών, μπορεί να οδηγήσει σε ορθοστατική υπόταση, που με τη σειρά της μπορεί να εκδηλωθεί με απλή ζάλη ή ελαφρό πονοκέφαλο, αλλά και λιποθυμία (μειωμένη αιμάτωση του εγκεφάλου) και ισχαιμία του μυοκαρδίου (μειωμένη άρδευση των στεφανιαίων αγγείων). Ο συνδυασμός του VIAGRA με άλλα καρδιολογικά φάρμακα δέν αυξάνει το κίνδυνο υποτασικής κρίσης.

Αρχείο Αναρτήσεων