Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Τεχνητή βαλβίδα της καρδιάς

Η πιο συχνή βαλβιδική νόσος των ενηλίκων είναι η στένωση της αορτικής
βαλβίδας. Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας, περίπου το 33% των ασθενών ηλικίας
μεγαλύτερης των 75 ετών με σοβαρή συμπτωματική στένωση αορτής δεν
υποβάλλονται σε χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας, παρά το ότι
αυτό αποτελεί τη μόνη θεραπεία. Η κύρια αιτία για την οποία η
χειρουργική επέμβαση δεν πραγματοποιείται είναι ο υψηλός χειρουργικός
κίνδυνος, λόγω των σημαντικών συνυπαρχόντων προβλημάτων υγείας που
συχνά συνοδεύουν ασθενείς προχωρημένης ηλικίας (νεφρική ανεπάρκεια,
βαρύ βρογχικό άσθμα, καρκίνος, κ.ά). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην
επινόηση νέων διαδερμικών μεθόδων και τεχνικών που να επιτρέπουν την
αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας χωρίς τη διενέργεια χειρουργικής
θωρακοτομής σε αυτούς ακριβώς τους ασθενείς. Διεθνώς, έχουν εμφυτευθεί
περισσότερες από 25.000 βαλβίδες.
Πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο στη Γαλλία (ESC Congress,
Αύγουστος 2011, Παρίσι) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης
PARTNER, σύμφωνα με τα οποία η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής
βαλβίδας έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των θανάτων κατά 46% συγκριτικά
με τη συντηρητική αντιμετώπιση ή τη βαλβιδοπλαστική. Ταυτόχρονα οι
ασθενείς αυτοί έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μπορούν να ζήσουν την
καθημερινότητά τους με πολύ λιγότερα συμπτώματα. Τα αποτελέσματα είναι
μέχρι σήμερα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και, αν επιβεβαιωθούν, τότε πολλοί
ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας που δεν είναι
δυνατόν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση θα θεραπευθούν, ενώ οι
πιο αισιόδοξοι προβλέπουν και την πλήρη αντικατάσταση της χειρουργικής
επέμβασης από τη διαδερμική εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας.

Αρχείο Αναρτήσεων