Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Νέα θεραπεία της υπέρτασης

Μία θεραπεία με ραδιοσυχνότητες φαίνεται πως αποτελεί τη μόνιμη λύση
κατά της υπέρτασης για τους ασθενείς στους οποίους η χορήγηση φαρμάκων
δεν έχει αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με επιστήμονες στη Βρετανία, η νεφρική απονεύρωση, όπως
ονομάζεται η μέθοδος, μεταφέρει ραδιοσυχνότητες στα νεύρα των νεφρών,
τα οποία συχνά στέλνουν λανθασμένα σήματα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα
να προκαλείται υπέρταση.
Η θεραπεία γίνεται με μια μικρή επεμβατική διαδικασία, κατά την οποία
οι ραδιοσυχνότητες διαταράσσουν τα υπερδραστήρια νεύρα του
συμπαθητικού κατά μήκος των αρτηριών στους νεφρούς. Σύμφωνα με τους
επιστήμονες, με τον τρόπο αυτόν η υπέρταση μπορεί να μειωθεί σε άτομα
με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Επίσης επισημαίνουν ότι, παρόλο που
η πίεση μπορεί να μην επιστρέψει στα φυσιολογικά της επίπεδα μετά τη
θεραπεία, οι κίνδυνοι που προκαλεί η υπέρταση μειώνονται σημαντικά.
Μάλιστα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μετά το τέλος της
θεραπείας η υπέρταση μειώνεται για διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών!
Παλαιότερη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Καρδιάς και
Διαβήτη Baker στη Μελβούρνη, έδειξε ότι η νεφρική απονεύρωση είναι
ασφαλής και αποτελεσματική και για τους ασθενείς με υπέρταση και
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και δεν επιδεινώνει τη λειτουργία των
νεφρών.
Σήμερα οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια φτάνουν περίπου τα
60.000.000, ενώ η κύρια αιτία θανάτου στα άτομα αυτά είναι οι
καρδιακές παθήσεις.
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι κάποιες αλλαγές στον καθημερινό τρόπο
ζωής, όπως η άσκηση και η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και αλατιού,
μπορεί να ρίξουν την υπέρταση, όπως επίσης και η χορήγηση φαρμάκων.
Ωστόσο, πολλοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται σ' αυτά, γι' αυτό και οι
επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να
ακολουθήσουν τη θεραπεία με ραδιοσυχνότητες. Σύμφωνα με τις έρευνες,
σε αυτούς τους ασθενείς η θεραπεία μπορεί να έχει μόνιμο αποτέλεσμα.
Οταν δεν θεραπεύεται, η υπέρταση αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου
για καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια, όπως επίσης και για νεφρική
ανεπάρκεια.

Αρχείο Αναρτήσεων