Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου: Θεραπεία


Κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση του οξεος εμφράγματος έχει η αποκατάσταση της αιμάτωσης στις περιοχές του μυοκαρδίου που αρδεύονταν από την αποφραχθείσα αρτηρία. Αυτό μπορεί να επιχειρηθεί είτε φαρμακευτικά (θρομβόλυση), είτε επεμβατικά (αγγειοπλαστική με εμφύτευση stent ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη) και επιτυγχάνει τη διάσωση του ισχαιμούντος μυοκαρδίου, που δεν έχει ακόμη νεκρωθεί. Στόχος της θρομβόλυσης ειναι η λύση του θρόμβου που αποφράσσει τον αυλό της στεφανιαίας αρτηρίας.
Η θρομβόλυση συνοδεύεται απο ελάττωση της θνητότητας του οξέος εμφράγματος σε ποσοστο λιγότερο του 20%. Εντούτοις, λόγω των παρενεργειών της θρομβόλυσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχέση του αιμορραγικού κινδύνου του ασθενή και της επιδιωκόμενης ωφέλειας.
Γενικά, η θρομβόλυση ενδείκνυται για το πρώτο 6ωρο απο την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ το μεγαλύτερο όφελος παρατηρείται, όταν η θρομβολυτική θεραπεία χορηγείται μέσα στην πρώτη ώρα.
Εκτός απο τη θρομβόλυση, η διάνοιξη της αποφραχθείσας αρτηρίας μπορεί να επιχειρηθεί επεμβατικά με αγγειοπλαστική και εμφύτευση stent. Αυτό είναι δυνατό και αποτελεί θεραπεία εκλογής σε κέντρα με εμπειρο προσωπικό,σε καθετηριασμούς, όπου είναι δυνατή η διενέργεια της αγγειοπλαστικής μεσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 3ώρου απο την εκδήλωση του εμφράγματος. Ιδανικός χρόνος για την εκτέλεση αγγειοπλαστικής θεωρείται η πρώτη ώρα. 

Αρχείο Αναρτήσεων