Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Οι αιωνόβιοι της Ικαρίας

Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα έδειξαν ότι η Ικαρία, μαζί με τη
Σαρδηνία και την Οκινάβα της Ιαπωνίας, είναι οι περιοχές του κόσμου με
τα υψηλότερα ποσοστά υπερήλικων. Όπως μάλιστα δείχνουν τα δημογραφικά
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη
μόνο το 0,1% του πληθυσμού ζει πάνω από 90 χρόνια, στην Ικαρία το
αντίστοιχο ποσοστό είναι δεκαπλάσιο. Οι μέχρι τώρα παρατηρήσεις
συγκλίνουν στον τρόπο ζωής των κατοίκων της Ικαρίας, που δρα
προστατευτικά στην εμφάνιση καρδιαγγειακών και νεοπλασματικών
νοσημάτων. Φαίνεται ότι η μακροχρόνια υιοθέτηση Μεσογειακού τύπου
διατροφής, σε συνδυασμό με την ορεσίβια ζωή και τη χαλιναγώγηση του
στρες, έχουν σημαντικό ρόλο, χωρίς όμως οι ακριβείς μηχανισμοί να
έχουν διευκρινιστεί. Στα πλαίσια των παραπάνω επιδημιολογικών
παρατηρήσεων, η Α′ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ξεκίνησε μια
μελέτη καταγραφής των κλινικών και παρακλινικών χαρακτηριστικών, καθώς
και των συνηθειών και του τρόπου ζωής των κατοίκων της Νήσου Ικαρίας
μέσης και προχωρημένης ηλικίας.
Από τα ηλικιωμένα άτομα, όσοι ακολουθούν συχνότερα Μεσογειακού τύπου
δίαιτα είχαν σε μικρότερη συχνότητα παράγοντες καρδιαγγειακού
κινδύνου, καλύτερη διατασιμότητα της αορτής, δηλαδή καλύτερη αγγειακή
ηλικία, καθώς και βελτίωση στη σεξουαλική τους ζωή. Τα ποσοστά
κατάθλιψης ήταν από τα χαμηλότερα σε σύγκριση με άλλους πληθυσμούς
ηλικιωμένων (μελέτη ΑΤΤΙΚΗ).
Αν γίνει εφικτός ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο μπορούν οι
συνήθειες του τρόπου ζωής να επηρεάσουν το κίνδυνο καρδιαγγειακής
νόσου σε πληθυσμούς μεσηλίκων και ηλικιωμένων, θα αποκτήσουμε ένα
εργαλείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να αξιοποιήσουμε
αποτελεσματικότερα τους υπάρχοντες πόρους περίθαλψης, ιδιαίτερα στους
κατοίκους απομονωμένων νησιωτικών περιοχών, όπως η Ικαρία. Ίσως έτσι
αποδειχθεί ότι η παρουσία μακροβιότητας δεν αποτελεί ένα τυχαίο
γεγονός, όπως εικάζουν κάποιοι εκ των κατοίκων, αλλά το αποτέλεσμα
μιας μακροχρόνιας υιοθέτησης ενός εναλλακτικού τρόπου και θεώρησης
ζωής.

Αρχείο Αναρτήσεων