Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Τι είναι η εξέταση INR για τη πήξη του Αίματος

Η εξέταση του χρόνου προθρομβίνης (PT) μετράει το χρόνο που απαιτείται για να δημιουργηθεί ο θρόμβος στο δείγμα αίματος. Στον οργανισμό μας, η διαδικασία της θρόμβωσης περιλαμβάνει μια σειρά από διαδοχικές χημικές αντιδράσεις. Ένα από τα τελευταία βήματα είναι η μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη. Η προθρομβίνη είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες της πήξης, οι οποίοι παράγονται στο ήπαρ. Η δοκιμασία  PT αξιολογεί την συνολική λειτουργία αυτών των παραγόντων της πήξης και την ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί θρόμβο σε εύλογο χρόνο.
Η εξέταση PT συνήθως υπολογίζεται σε δευτερόλεπτα και συγκρίνεται με τις τιμές που λαμβάνονται από υγιείς μάρτυρες. Επειδή τα αντιδραστήρια (χημικά) που χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση της δοκιμασίας PT διαφέρουν από το ένα εργαστήριο στο άλλο ακόμη και στο ίδιο εργαστήριο με την πάροδο του χρόνου, οι φυσιολογικές τιμές θα κυμαίνονται. Για την τυποποίηση των αποτελεσμάτων σε όλο τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) δημιούργησε μια επιτροπή και πρότεινε τη χρησιμοποίηση του Διεθνούς Κανονικοποιημένου Πηλίκου (INR) μαζί με τη δοκιμασία  PT για τους ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτική αγωγή. Το INR προκύπτει από ένα μαθηματικό υπολογισμό που προσαρμόζεται στις αλλαγές των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στη δοκιμασία  PT και επιτρέπει την σύγκριση των αποτελεσμάτων που εξάγονται από διαφορετικά εργαστήρια. Σήμερα τα περισσότερα εργαστήρια, όποτε πραγματοποιούν τη δοκιμασία  PT, μετρούν και το PT και το INR. Ωστόσο το INR δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του PT στους ασθενείς που δεν ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή. 

Αρχείο Αναρτήσεων