Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Αρρυθμία καρδιάς

Η καρδιά φυσιολογικά χτυπάει με 60-80 σφυγμούς το λεπτό. Οι σφυγμοί
όμως δεν είναι σταθεροί κατά τη διάρκεια του 24ώρου.
Μπορεί να μετρήσουμε τους χτύπους της καρδιάς μας και να είναι 70 το
λεπτό και στην αμέσως επόμενη μέτρηση να είναι 75, 80 ή και 60 το
λεπτό. Την ημέρα, όταν υπάρχει έντονη σωματική δραστηριότητα, μπορεί
να ανέβουν μέχρι και 100 το λεπτό. Στον ύπνο μπορεί να φτάσουν μέχρι
και 40, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα.
Τι είναι οι αρρυθμίες
Αρρυθμία ονομάζεται κάθε ανωμαλία στον αριθμό ή στην κανονικότητα των
χτύπων της καρδιάς. Αν η καρδιά χτυπάει με 120 παλμούς το λεπτό χωρίς
εμφανή λόγο -για παράδειγμα, μετά από τρέξιμο-, αυτό θεωρείται ένα
είδος αρρυθμίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν κάποια φορά στη
ζωή τους αρρυθμία. Τις περισσότερες φορές οι καρδιακές αρρυθμίες
είναι, ευτυχώς, αθώες.
Πότε γίνονται επικίνδυνες
Οι αρρυθμίες είναι επικίνδυνες όταν εκδηλώνονται σε άτομα που πάσχουν
από καρδιοπάθειες. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να θεραπευτεί η
καρδιοπάθεια, καθώς είναι η αιτία δημιουργίας της αρρυθμίας. Μια
σοβαρή αρρυθμία σε έναν καρδιοπαθή μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα
όπως ζάλη, πόνο στο στήθος, δυσφορία, μέχρι και συγκοπτικό επεισόδιο.
Πώς εκδηλώνονται
Δημιουργείται ένα αίσθημα κενού στο στήθος ή έντονοι παλμοί που
ορισμένοι περιγράφουν σαν έναν κόμπο που ανεβαίνει στο λαιμό και
πνίγει. Σε άλλες περιπτώσεις ο ασθενής αισθάνεται ξαφνικά μια ζάλη και
λιποθυμάει. Υπάρχουν άτομα που έχουν έκτακτες συστολές χωρίς κάποια
ενόχληση, ενώ σε άλλους η ίδια αρρυθμία προκαλεί έντονες ενοχλήσεις.
Πάντως η σοβαρότητα της αρρυθμίας δεν έχει πάντα σχέση με τα
συμπτώματα.
Πού οφείλονται
Οι «αθώες» καρδιακές αρρυθμίες προκαλούνται από αίτια που δεν
οφείλονται σε κάποιο καρδιακό πρόβλημα αλλά ερεθίζουν την καρδιά. Το
κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, ο καφές αλλά και το στρες μπορεί να
προκαλέσουν αρρυθμίες. Υπάρχουν και οι αρρυθμίες που οφείλονται σε
καρδιακές παθήσεις. Σχεδόν όλες οι καρδιοπάθειες μπορεί να προκαλέσουν
αρρυθμίες.
Απαραίτητες εξετάσεις
Στις περισσότερες περιπτώσεις η κλινική εξέταση και το
ηλεκτροκαρδιογράφημα αρκούν. Σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτούνται
ειδικές εξετάσεις (καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος για 24ωρο,
υπερηχογράφημα καρδιάς, ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, καρδιακός
καθετηριασμός).
Πώς θεραπεύονται
Η θεραπεία τους εξαρτάται από το είδος τους, από το αν υπάρχουν
συμπτώματα και από το αν υπάρχει καρδιακή πάθηση και πόσο σοβαρή είναι
αυτή. 'Οταν οι αρρυθμίες είναι «αθώες», πρέπει να αποφεύγονται οι
παράγοντες που τις προκαλούν (κάπνισμα, αλκοόλ, καφές). Όταν
συνοδεύουν μια καρδιοπάθεια, πρέπει κατά κύριο λόγο αυτή να θεραπευτεί
και έπειτα να ακολουθηθεί φαρμακευτική αγωγή.

Αρχείο Αναρτήσεων