Καρδιολογικό Βήμα

Πρόληψη και θεραπεία καρδιοπαθειών

Το μέλλον στις εγχειρήσεις καρδιάς είναι εδώ

Το μέλλον στις εγχειρήσεις καρδιάς είναι εδώ

Νέα εποχή στην αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών με την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, χωρίς διάνοιξη του θώρακα.

http://www.capital.gr/news.asp?id=2082872

Αρχείο Αναρτήσεων